– I dag är det oklart om man över huvud taget kan effektivisera statsapparaten med hjälp av molntjänster. Det innebär i så fall att kommuner och landsting hanterar informationsmängder till priser som är mycket högre än de skulle behöva vara, säger Mathias Ekman, affärsområdeschef på Softronic till Computer Sweden.

Softronic är en av flera återförsäljare av uppgifter ur det det statliga adressregistret Spar. Registret innehåller folkbokföringsuppgifter för alla som bor i Sverige. Myndigheter och företag köper stora adressdatabaser ur registret, totalt för flera hundra miljoner kronor årligen.

Eftersom registret innehåller personuppgifter är både användningen och hanteringen av uppgifterna reglerade i personuppgiftslagen. Softronic driftar adressdatabaserna åt många kunder i offentlig sektor och ser till att registren hålls uppdaterade och sköts i enlighet med alla pul-bestämmelser.

Kostnaderna för den hanteringen skulle kunna pressas avsevärt med molntjänster, hävdar Mathias Ekman.

– Tittar man på de tekniska möjligheter som finns i molnplattformar betalar kommuner och landsting egentligen ett överpris för de här tjänsterna. I dag inkluderar kostnaden servrar, lagring och övervakning. Genom att flytta hanteringen till molnplattformar får vi en väldigt mycket lägre kostnad för den infrastruktur vi behöver ge våra kunder, säger Mathias Ekman.

För kunden kan det handla om minst tio gånger lägre kostnad, uppger han. När det gäller registerdata som inte innehåller personuppgifter förekommer det därför redan att Softronic hanterar datan via Microsofts molnplattform Azure i stället för i egna fysiska servrar.

När det gäller Sparregisterdata vågar ingen kund använda molntjänsterna på grund av oklarheter om det är förenligt med pul.

– Vi har ett flertal kunder som vill flytta över sina Spar-applikationer till den här molnplattformen. Men eftersom man i dag inte får några tydliga besked när det gäller pul, så stannar allting upp, säger Mathias Ekman.

Ingen vill ikläda sig rollen av försökskanin och vara den vars molntjänst i ett senare skede kan visa sig bryta mot lagen.

Mathias Ekman tycker det är olyckligt att Datainspektionen inte kan ge några klara besked om vilka krav pul ställer på myndigheterna.

– Visst är det viktigt att teknik- och applikationsutvecklingen går i takt med integritetskraven i pul. Men det är också viktigt att lagstiftningen följer den tekniska utvecklingen. Det var ju ingen som kunde föreställa sig när man skrev pul att det skulle finnas stora datacenter och molntjänster, säger han.

Fakta

En av oklarheterna för myndigheters molntjänster är personuppgiftslagens krav att personuppgifter inte utan vidare får bearbetas i tredje land, det vill säga utanför EU och EES.

– I vårt fall kokar det ner till en diskussion om hur Microsoft hanterar Azure. Som vi ser på saken rent formellt, innebär molntjänsten att vi använder en underleverantör för lagring av information. Precis som man kan välja ett lokalt driftcenter, väljer vi Microsofts två drifthallar för Azure i Tyskland och Irland. Det är där som en del känner osäkerhet. När det är natt i EU sköts övervakningen av personal i andra världsdelar, säger Mathias Ekman.