På torsdag ska regeringens proposition "Bättre regler för elektroniska kommunikationer", i praktiken det så kallade telekompaketet, diskuteras i Trafikutskottet. En av lagändringarna som regeringen har föreslagit är speciellt kontroversiell, den så kallade kaklagen.

Socialdemokraterna har lämnat in en motion i samband med propositionen där de vill avslå lagändringsförslaget.

– Vi tycker att regeringen har övertolkat direktivet i den här frågan, säger Tore Englén, politisk sekreterare för Socialdemokraterna.

Enligt uppgifter till CS kommer även Vänsterpartiet ställa sig bakom Socialdemokraternas motion, men Miljöpartiet kommer gå på regeringens linje.

– Vi ser inget behov av att säga något annat än vad propositionen föreslår. Vi tror det finns teknik som kan hantera det, säger Annika Lillemets, it-politisk talesperson för Miljöpartiet.

Med stöd av Miljöpartiet kommer regeringen få majoriteten av riksdagsledamötena att rösta för kaklagen. Om ingenting oväntat inträffar kommer lagen därmed kunna träda i kraft den första juli.

CS har tidigare rapporterat om att kaklagen vållar stor oro eftersom den kan innebära att användaren aktivt måste godkänna att webbkakorna sparas på datorn, något som drastiskt skulle försvåra för den som driver en webbplats eller arbetar med reklam på webben.

I praktiken skulle det betyda att det inte kommer räcka att ställa in webbläsaren på att automatiskt godkänna kakorna. Istället skulle användaren bli tvungen att svara ja eller nej i ett pop-upfönster varje gång en sida vill spara en kaka. It-branschen är orolig för att det kommer försvåra användning av kakorna, som är en viktig funktion för att föra användarstatistik och kunna anpassa annonser efter användarna.

Men det råder delade meningar om lagen verkligen kräver aktivt godkännande. I lagändringen som föreslås i propositionen är det klart och tydligt att ett aktivt godkännande krävs, men i förarbetet framgår det att det räcker med att webbläsaren är inställd på att automatiskt godkänna webbkakorna. Att lagen och förarbetet säger emot varandra i frågan innebär att det blir upp till domstol att avgöra vad som gäller. Men Henrik Hansson, politiskt sakkunnig på näringsdepartementet, anser att branschen inte behöver oroa sig.

– Jag kan så klart inte garantera någonting om vad en domstol skulle komma fram till, men jag tror inte att det finns några skäl att vara orolig, säger han.

Sverigedemokraterna har än så länge inte tagit ställning i frågan.

– Helt ärligt har jag svårt att förstå frågan, säger Tony Wiklander, Sverigedemokraternas ledamot i Trafikutskottet.

Fakta

Stora delar av webben bygger på att cookiefiler hanteras relativt fritt utan några hårdare krav på godkännanden.

Cookies används inom e-handeln för att föra besöksstatistik och för att förbättra webbplatsen baserat på data som inhämtas med hjälp av dem.