CS publicerade 3/11 -03 artikeln "Special: hem-pc". I den presenteras en undersökning om hem-pc gjord av Econ Analys på uppdrag av ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier.

Utredningen baseras bland annat på uppgifter från IT Research. Det finns emellertid inget stöd för slutsatserna, vilket också delgetts utredningen. Frågan är vilka uppgifter som ligger till grund ståndpunkterna.

Utredningen skriver "?Det kan vara värt att notera att det i Sverige inte finns någon statistik om antalet datorer". Detta hindrar inte utredning­en från att använda data från ITU och SCB, tydligen baserade på uppgifter som enligt utredningen inte finns.

Dessutom går det inte att se vilka definitioner som använts, vilket har betydelse.

Utredningen anser att försäljningen ändå skulle ha ökat kraftigt under perioden även utan hem-pc-reformen. 1993?95 visar visserligen en kraftig tillväxt, som utredningen riktigt påpekar.

Detta skedde dock samtidigt som stora besparingar genomfördes och alltfler blev arbetslösa.

Volymökningen beror främst på investeringar inom företag och offentlig sektor och är en viktig förklaring till produktivitetsökningen under motsvarande period. Under 1996-97 finns inte motsvarande ökning, där har takten återvänt till "normalt 90-tal".

Under 1997 finns dessutom stora så kallade sales-in-effekter inför första hem-pc-året och den stora LO-affären.
Man inte alltså inte dra slutsatsen att en pc-våg ändå skulle ha inträffat under den aktuella perioden

Enligt IT Research har den svenska pc-penetrationen mer än fördubblats den aktuella perioden, från 30 procent till nära 70 procent. Enligt utredningen har penetrationen bara ökat tio procent på grund av reformen.

Det framgår dock inte vilket underlag som använts, men eftersom man utgår från en egendefinierad pc-våg blir resultatet ett följdfel (skit-in-skit-ut).

Jämförelsen med Finland är inte relevant. Finland har ingen större volymökning 1998?2002. Enligt IT Research skiljer penetrationen 20 procent mellan länderna. Vid periodens start var den lika.

Hem-pc-reformen måste diskuteras sakligt och utvärderas. Därför bör en utredning med en bred ansats tillsättas.

David Larsson
marknadsanalytiker IT Research