Skogsbolaget Holmens it-avdelningar ska samlas under ett och samma tak. Det är ett gediget arbete att ena den spretiga it-organisationen där varje affärsområde ansvarat för sitt it-arbete.

Men drömmen om ett enda koncerngemensamt affärssystem gick i kras. Att strömlinjeforma verksamhetsprocesserna inom enheterna Holmen Paper och Iggesund Paperboard visade sig vara lättare sagt än gjort. Trots att koncernledningen hade fattat beslut om ett gemensamt affärssystem.

– Om man ska ha nytta av ett gemensamt affärssystem måste man ha samma affärsprocesser för alla och det är inte rätt tidpunkt att införa det nu, säger Mats Åkhe som är it-chef på Holmen.

Iggesund har i flera år varit i behov av ett nytt affärssystem och fokus blir nu att byta ut det befintliga, samtidigt som Holmen Paper fortsätter med det egenutvecklade affärssystemet som anpassats för tidningsproduktion.

Holmen Papers affärssystem baseras på ett standardsystem från Honeywell som i sin tur bygger på Oracles verktyg. Om allt går vägen med att införa nytt affärssystem för Iggesund blir det affärssystemet grund för ett gemensamt system för hela koncernen om några år. Förprojektet till ett nytt affärssystem genomförs tillsammans med Tieto med utgångspunkt i deras system Tips.

Fördelarna med att samla all it på samma plats är enligt Mats Åkhe att it-arbetet blir mer strukturerat och flexibelt.

– I en decentraliserad verksamhet blir det lätt suboptimering lokalt, samt byråkrati och seghet i koncerngemensamma frågor. När allt är samlat betyder det en bättre tjänst till samma kostnad, säger han.

I framtiden hägrar synergier i form av bättre verksamhetsstöd och kostnadsbesparingar tack vare den nya organisationen

– Det blir inga besparingar de två första åren, de kommer senare. Kostnader är en viktig fråga men vi gör inte det här på grund av pengar, förklarar Holmens it-chef.

Fakta

Sammanlagt ska Holmens nya it-organisation i Norrköping bestå av 45 personer. Skogsbolaget är just nu mitt i rekryteringsprocessen av mellan 10 och 15 nya medarbetare.

Företaget övervägde att konsolidera sina serverhallar i till sitt befintliga datacenter i Norrköping, men det visade sig vara för dyrt. I stället flyttar de sina servrar till datacentret i Iggesund.