Våren i den politiska sfären innebär att regeringen lämnar in sin vårproposition till riksdagen och på sedvanligt sätt lämnar även oppositionspartier in sina alternativa budgetar, så kallade skuggbudgetar. I år innehåller vårens budgetproposition många it-relaterade satsningar, men Socialdemokraternas skuggbudget lämnar en del att önska inom området, trots att partiet precis har utsett en ny it-politisk talesperson.

Eliza Roszkowska Öberg, (M), ansvarig för it-frågor i trafikutskottet, är kritisk till socialdemorkraternas skuggbudget.

– Jag är besviken på att socialdemokraterna inte ens nämner någonting om it, bredband, elektroniskt eller digitalt i sin budget. Jag tycker inte de tar sitt ansvar som oppositionsparti, säger Eliza Roszkowska Öberg.

It-industrin har sen kraschen i början av 2000-talet växt starkt och 2009 uppskattas att internetrelaterad verksamhet stod för runt 6,6 procent av bruttonationalprodukten, motsvarande 205 miljarder kronor och allt tyder på att det bara har gått bättre sen dess. It-industrin har, med andra ord, kommit att bli en allt viktigare del i den offentliga ekonomin. Det är något som alliansregeringen har uppmärksammat, bland annat genom att tillsätta en speciell it-minister i form av Anna-Karin Hatt, (C), som ska genomföra en "Digital agenda för Sverige".

Att it-industrin har fått ett slags genombrott inom politiken är det ingen tvekan om, men hos det största oppositionspartiet lyser it-politiken än så länge med sin frånvaro.

– Man hade kanske kunnat förvänta sig att en ny partiledare skulle kunna ändra på det, men skuggbudgeten är tom på it-politik, säger Eliza Roszkowska Öberg.

Avsaknaden av besked från (S) i it-frågor är speciellt känslig under denna mandatperiod. Dels för att Digital agenda för Sverige är ett av de mest ambitiösa it-politiska projekten hittills, dels för att alliansregeringen inte har egen majoritet i riksdagen och måste därför förlita sig på att oppositionspartierna inte pratar ihop sig. Risken för att regeringen får bakläxa av oppositionen i vissa frågor är alltså överhängande. För regeringen är det därför speciellt angeläget att kunna debattera frågorna med andra partier, men just nu tycker inte Eliza Roszkowska Öberg att det är möjligt.

– Det går inte att debattera när man inte vet var oppositionen står i frågorna. Det är enkelt för dem att säga nej till allt, men det är också viktigt att visa att man har egna lösningar, säger hon.