Tekniken för att hantera långvariga och minneskrävande processer heter Backends och kan utnyttjas i program skrivna med språken Java och Python. Enligt Google ska det göra det möjligt att skapa nya typer av applikationer, till exempel för att generera rapporter och för att skräddarsy sökningar.

Att Google anser sig ha kommit långt med App Engine visas av att man planerar att ta bort förhandsstämpeln på tjänsten under andra halvan av året.

Vad gäller användningen av språket Go är förhoppningen att det ska bli populärt för prestandakrävande tillämpningar, eftersom programkod kompileras till maskinkod. Den som vill använda Go på App Engine har tillgång till utvecklingsverktyg, så kallade sdk, för Linux och Mac OS X.

Bland nyheter framöver för App Engine märks en ny modell för prissättning. En förändring blir betala för instanser som körs, stället för att betala för processoranvändning.