Smarttelefonexplosionen tvingar mobiloperatörerna att tänka om när det gäller dagens höga roamingavgifter för att använda mobildata i utomlands.

Den snabbt växande skaran av smarttelefonanvändare är vana att vara ständigt uppkopplade med sina mobiler. Därför blir det ofta en chock att upptäcka att mobildataavgifterna kan rusa upp till astronomiska nivåer så fort man passerar en nationsgräns.

Nu inför Telia en ny fast avgiftsmodell för mobildata där kunderna mot en avgift på 29 kronor per dag får använda 20 megabyte data var de än befinner sig i Norden och Baltikum.

– Vi startar i de länder där vi har egna nät, säger Teliasoneras koncernchef Lars Nyberg.

Koncernens mobilchef Håkan Dahlström säger att målet är att innan årsskiftet bygga ut den nya avgiftsmodellen för mobildata till att omfatta betydligt fler länder i Europa.

Tidigare i år införde en även Telenor en liknande fastprismodell för utlandsroamad mobildata. För 49 kronor om dagen kan kunderna använda 10 megabyte mobildata i de flesta länder i Europa. Befinner man sig i de nordiska länderna får man 50 megabyte för samma avgift.