Sveriges it-proffs har överlag fått nöja sig med relativt blygsamma löneökningar under det senaste året, trots att stora delar av sektorn snurrar på högvarv. Det visar it-lönebarometern – den särklassigt största oberoende kartläggningen av svenska it-löner.

I nästan samtliga it-yrken har lönerna höjts med i snitt mellan två och tre procent. Det är bara enstaka mindre grupper av tekniska specialister och it-chefer där lönen pressats upp ytterligare någon procentenhet.

– Det är ingen dramatisk löneutveckling, konstaterar Kristian Sundberg, vd på Eastbrook Information Lab, som gjort lönekartläggningen.

Han tror att en förklaring kan vara att lönerna faktiskt ökade ganska mycket året före, i samband med att it-konjunkturen tog fart igen efter krisen och att ökningstakten därför planat ut något igen.

Den genomsnittliga lönenivån i branschen ligger i dag på drygt 40 000 kronor, exklusive bonusar. För cio:er ligger månadslönen en bra bit över 60 000 kronor. I nedre delen av lönespektrat återfinns pc- och nätverkstekniker med månadslöner kring 30 000 kronor.

It-lönerna skiljer sig också kraftigt åt mellan olika branscher. I konsultbolagen tjänar it-folket i snitt mellan 45 000 och 46 000 kronor. Inom offentlig sektor är it-lönerna i snitt cirka 10 000 kronor lägre.

Kvinnorna i branschen tjänar i snitt sju procent mindre än männen. Kvinnorna återfinns visserligen i mindre utsträckning än männen på chefspositioner, men det räcker inte på långa vägar för att förklara lönegapet, poängterar Kristian Sundberg.

För den som vill klättra uppåt i lönestatistiken ger it-lönebarometern en tydlig fingervisning om vilka specialiteter som betalar sig bäst.

– Det handlar främst om områden där det krävs en specialiserad kompetens i kombination med affärskunnande. Business intelligence och e-handelspecialister är typiska exempel. Här är efterfrågan stor bland företagen och då skjuter lönerna i väg, säger Kristian Sundberg.

I både fallen ligger topplönerna en bra bit över 120 000 kronor i månaden.

Totalt finns åtminstone 30 tekniska it-specialiteter och chefskategorier i lönekartläggningen där de allra högsta lönerna uppges ligga på 100 000 kronor i månaden eller mer. Det handlar exempelvis om affärssystemsarkitekter och verksamhetsarkitekter samt specialister inom exempelvis Business Objects, Sharepoint och Peoplesoft.

Hela listan: Så mycket tjänar it-proffsen

Fakta

It-lönebarometern är den största oberoende kartläggningen av it-lönerna i Sverige. Kartläggningen bygger på webbenkätsvar från närmare 5 000 yrkesaktiva it-proffs. Av 15 000 som fick enkäten svarade en tredjedel, 4 874 personer.