Cecilia Malmström är i Sverige över dagen. Allt är inbokat från morgonsoffa i tv på morgonen till vår träff på kvällen.

– Ja, jag har sprungit som en gnu hela dagen, säger hon när vi ses.

Hon har just ägnat en minut åt att ögna igenom de svenska tidningarna. Senare på kvällen ska hon tillbaka till Bryssel, där hon bor sedan drygt ett år. Det är hennes andra vända – mellan 1999 och 2006 satt hon i Europaparlamentet. I dag är hon en av 27 EU-kommissionärer. Hon ansvarar för migrations- och flyktingfrågor och också för gränsöverskridande brottsbekämpning. Det innebär att cyberbrott, men också sådant som datalagring, ingår i hennes ansvarsområde.

– Det kan handla om attacker på själva nätet, men också om kriminella som använder nätet för att begå brott. Kampen mot terrorismen ingår också.

Det som kanske fått henne att hamna i hetluften som värst hittills är hennes förslag förra året att EU ska kunna blockera barnporrsajter.

– Det handlar om sajter som ligger utanför EU och som vi inte kan stänga tillräckligt snabbt. Då ska vi, under mycket strikta former, kunna blockera dem. Det görs redan i Sverige och ett tiotal andra medlemsländer.

Det argumentet går inte hem överallt. Ute på nätet talas det om censur och hot mot yttrandefriheten och det har renderat henne öknamnet Censilia.

Cecilia Malmström backar dock inte en millimeter.

– Det är inte censur – det är att försöka skydda barn. Jag är liberal politiker som alltid slagits för mänskliga rättigheter och jag har väldigt svårt att se att försök att stoppa barnpornografiska bilder skulle vara censur, säger hon.

– Det är viktigt att debattera de här frågorna, men man ska vara oerhört försiktig och det ska vara proportionerligt. Jag kan bli illa till mods när jag blir jämförd med kinesiska diktatorer. Det är helt bisarrt! Jag har sett bilderna och det är bland det värsta jag sett och jag förstår inte hur man kan prata om yttrandefrihet och barnporr i samma mening. Det finns annat på nätet som vi ska bekämpa på annat sätt, men det här handlar bara om barnporr.

Förslaget har inte gått igenom än, det diskuteras fortfarande om det ska bli lag.

– I dag kan medlemsländerna vidta de här åtgärderna, men vi vill att de ska var tvungna att göra det.

Det finns annat som hon absolut inte backar upp. Det har cirkulerat uppgifter om att det föreslagits ett centralt internetfilter för EU där europeiska internetleverantörer blockerar ”olagligt innehåll” utanför EUs gränser baserat på en central svartlistning av webbplatser. Det dementerar Cecilia Malmström kraftfullt.

– Jag gick i taket när jag hörde det så jag började luska – och kommissionen har inte, och kommer inte att ha, någon svart lista. Åtminstone inte så länge jag har något att säga till om.

Bakgrunden är att det nämndes på ett arbetsgruppsmöte bland EUs medlemsländer, berättar hon. Det var det ungerska ordförandeskapet som tog upp det till diskussion.

– Ingen ska ha kommenterat eller tyckt det var en bra idé. Sedan avslutades det med att man kanske skulle återkomma till det på cyberkonferensen i Budapest, men jag var där och inte ett ord sades om det. Så jag tror att det dissades väldigt snabbt för det är ingen bra idé, det är en väldigt dålig idé.

Visst kan det vara så att enskilda individer leker med sådana här idéer, men Cecilia Malmström framhåller att det absolut inte finns något formellt beslut.

– Jag kan lugna läsarna – nej, det ska vi inte ha!

En annan het potatis som Cecilia Malmström fått ärva är datalagringsdirektivet.

– Det är ett hafsverk – jag är den första att erkänna det – och jag röstade själv nej till det i Europaparlamentet, säger hon.

– Det var inte tillräckligt genomtänkt, men nu finns det, de flesta länderna har infört det. När jag ärvde det beställde jag en utvärdering som kom nyligen och som också är ganska kritisk.

I utvärderingen pekas på en mängd brister. Det handlar om vem som har tillgång till uppgifterna, hur länge de får lagras och för vilket ändamål.

Att hon inte röstade för direktivet betyder inte att hon är emot lagring av trafikdata i sig.

– Det finns argument för att säga att vi ska ha ett direktiv eftersom den här typen av data kan vara oerhört användbart i brottsutredningar och det finns argument för att säga att det ska finnas direktiv på europeisk nivå. För man ska inte luras att det inte kommer att användas annars, då gör alla länder som de vill och eftersom kommunikationen går över gränserna finns det små möjligheter att se vilket skydd man har som en enskild medborgare.

Det är långt kvar innan det verkligen blir någon förändring av direktivet. Nu förs diskussioner bland annat med medlemsländernas regeringar, med olika intresseorganisationer och i EU-parlamentet. Efter det ska kommissionen formulera ett förslag till nytt direktiv, förslaget ska bli till beslut och sedan ska det nya direktivet till sist införlivas i medlemsländernas lagstiftning.

Om det ändå ska ändras, varför anser du då att Sverige ska betala dryga böter för att vi inte infört det nuvarande direktivet, det som har så många brister?

Cecilia Malmström suckar lite och svarar:

– Vi har ju det systemet att vi diskuterar ett förslag och sedan när det blivit till ett beslut i EU så införlivar länderna det i sina lagar. Det har 24 länder gjort nu. Sverige har inte gjort det. Till sist når det ett stadium där det måste dras inför domstol och det går liksom inte att göra ett undantag för Sverige.

– Dessutom tror jag många medlemsländer också tycker att det är konstigt eftersom Sverige var pådrivande – mycket pådrivande faktiskt.

En annan fråga som seglat upp och blivit allt mer aktuell är cybersäkerheten. Där har Cecilia Malmström ett förslag till nytt direktiv som hon hoppas ska gå igenom före sommaren.

– Det förra var ganska gammalt, det var från 2005.

De viktigaste delarna i förslaget handlar om att öka det praktiska samarbetet mellan medlemsländernas polismyndigheter och att det ska bli kriminellt att skapa botnät för elakartade syften.

Det här är en uppdatering, en modernisering, sedan får vi se hur vi går vidare efter det.

Hon har också, tillsammans med kollegan Neelie Kroes som arbetar med EUs digitala agenda, föreslagit att alla medlemsländer måste ha en speciell grupp, Computer emergency response team, som ska kunna hantera och rapportera nätincidenter. Dessutom vill hon skapa ett center för att samordna polisarbetet mot cyberbrott inom EU, European cybercrime centre, som förslagsvis ska ligga inom EUs polismyndighet Europol och ha ett nära samarbete med it-säkerhetsbyrån Enisa.

Cecilia Malmström är noga med att påpeka att hon absolut inte vill komma med någon domedagsprofetia.

– Samtidigt sker det attacker varje dag. Så sent som för några veckor sedan var hela kommissionens mejlsystem utslaget. Det var en mycket raffinerad attack utifrån. Vi har också ett kontrollsystem för handeln med utsläppsrätter som hackades, säger hon.

– Man ska inte skrämmas, men vi måste ändå förbereda oss för en stor attack som kan slå ut stora delar av våra välfärdsystem och infrastruktur. Alla som gör prognoser säger också att det här kommer att öka.

Fakta

...långsamt malande kvarnar i EU: Demokrati är inte att vara effektiv – det handlar om att förankra. Det måste få ta tid, men det är klart att det går att skynda på processen ibland.

...arbetet bakom kulisserna: Det översätts lite fel ibland. Inte så att det blir allvarliga fel, men till exempel blev filosofen Karl Popper till Harry Potter för min spanska kollega. Och olje- och matprogrammet för Irak har ofta blivit till öl- och matprogrammet eftersom olja heter öl på tyska. Det är också roligt när det är fotbolls-VM, då blir alla patriotiska och pratar om sitt lag.

...att det är svårt att få insyn i EU: När jag satt i EU-parlamentet fanns många offentliga handlingar inte att få tag på om man inte var på plats. Jag och tre till började lägga ut alla sådana papper vi fick på en sajt – och fick tiotusentals besökare om dagen första veckorna. Nu läggs alla offentliga dokument ut på EUs officiella sajt men det finns mycket kvar att göra när det gäller användarvänlighet och tillgänglighet.

...att blogga: Det är inget som vi har någon policy för i kommissionen. Själv bloggar jag på både svenska och engelska och har en sida på Facebook som jag själv inte har hand om, men där man kan följa mitt arbete.

Namn: Cecilia Malmström.

Yrke: EU-kommissionär.

Ålder: 42 år.

Familj: Man och två barn.

Bor: Bryssel.

Fritidsintressen: Har inte mycket fritid men gillar att läsa, vara ute på havet och umgås med familj och vänner.

Gör mig glad: Mina barn.

Gör mig arg: Orättvisor och uppblåsta personer.

Favoritmat: Havskräftor.

Favoritdryck: Kaffe.

På nattduksbordet:
Kokain av Lasse Wierup och Erik de la Reguera samt Ours are the streets av Sunjeev Sahota.