Den främsta kritiken mot regeringens IT-politik gäller att det offentliga Sverige inte använder informationstekniken horisontellt mellan olika sektorer i samhället.

Lotta Gröning jämför med psykvården som i praktiken är organiserad enligt stuprörsmodellen, vilket leder till vattentäta skott mellan olika instanser. Vi har upplevt flera katastrofer på senare tid.

-Det är skrämmande och trist att informationstekniken som är en teknik som kan skapa horisontell kommunikation byggs in i den här stuprörsmodellen. Då blir samhällsstrukturen ett hinder för samhällsutvecklingen.

Hon anser att vi är långt från regeringens visioner och löften om bredband till alla.

-Visst byggs infrastrukturen ut, men det går alldeles för långsamt och dessutom är det för dyrt för mindre kommuner i glesbygden.

Bra exempel
Löftena om att IT skulle göra det möjligt att bo var som helst har enligt Lotta Gröning inte alls infriats.

-Själv bor jag en mil utanför Luleå och om vi ska få bredband så får vi betala själva, men å andra sidan kanske det är bra.

Samtidigt ser hon mängder av bra exempel på hur tekniken kan användas för att dämpa glesbygdens problem.

Sjukvården i Norrbottens län är ett exempel som med framgång samutnyttjar sina resurser och klarar av att samarbeta trots att länet är så stort. IT används också med framgång inom skolundervisningen i Norrbotten.

-I stället för att lägga ned byskolor kan lärare i vissa ämnen arbeta på distans.

Lotta Gröning anser att de IT-potitiska målen som spikades för flera år sedan är bra och värda att arbeta för.

-Målsättningen är det inget fel på, men det måste göras mer. Det är knappt vi vet att Sverige har en IT-minister och än färre som vet vem det är.