Beslutsstödsleverantören SAS Institute lanserar ett verktyg för att analysera sociala nätverk, SAS Customer Link Analytics. Verktyget är avsett för att kartlägga och analysera exempelvis kundrelationer i sociala nätverk. Information från olika källor kan sammanställas och analyseras visuellt, för att skapa en bild av nätverkens utseende, samt att identifiera intressanta kunder.

Syftet med analyserna kan även vara att öka träffsäkerheten i marknadsföringen eller att utforma riktade kampanjer, utifrån de undersökta kundernas profiler. Verktyget kan användas för att utforma skräddarsydda kundbudskap, liksom för att räkna ut möjlig försäljning till olika kunder eller kundgrupper.

Verktyget kan analysera hur ett en kunds sociala nätverksrelationer ser ut och förändras över tid, samt för att få koll på nyckelpersoner som är intressanta som målgrupp för olika typer av marknadsföring, exempelvis introduktionserbjudanden eller förhandsprovningar.

Analyserna användas ihop med SAS Institutes övriga verktyg, exempelvis Enterprise Miner, för att förutsäga kundbeteenden, exempelvis vad gäller sådana faktorer som risker för kundavhopp.