På onsdagen godkändes den kontroversiella kaklagen av riksdagen. Det innebär att den blir träder i kraft redan i sommar, den 1 juli. S, V och SD reserverade sig mot beslutet.

CS har tidigare skrivit om att den så kallade kaklagen rör upp känslor inom it-braschen och flera remissinstanser har riktat kritik mot lagen. Lagen, som har sitt ursprung i ett EU-direktiv, innebär en åtstramning av hur man får använda webbkakor, mer kända som cookies. Från och med den 1 juli kommer det krävas aktivt samtycke från användaren för att få använda webbkakor, men det råder delade meningar om vad ett aktivt samtycke egentligen innebär.

Förutom bestämmelserna om webbkakor så bestämde riksdagen bland annat att bindningstiden för mobil- och bredbandsabonnemang inte får vara längre än 24 månader.

Många remissinstanser anser att lagen om cookies innebär att varje webbkaka måste godkännas var för sig. I praktiken betyder det en mängd pop-upfönster som användare måste svara om de vill godkänna eller inte, men andra anser att det räcker med att ställa in webbläsaren på att automatiskt godkänna webbkakorna. Vilken av tolkningarna som är rätt kommer troligtvis avgöras i domstol.
När kaklagen väl debatterades i riksdagen hade Socialdemokraterna lämnat in en motion om att avslå lagändringen. Något som både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ställde sig bakom, men Miljöpartiet ställde sig bakom regeringens förslag, som därmed fick egen majoritet i frågan.