Den moderna tekniken finns redan i arbetslivet, i hemmen och i vår vardag. Därför är det viktigt med digital teknik i skolan. Fördelarna är många:

1. Bättre undervisning. Datorer, internet och sociala medier ger eleverna möjlighet till informationssökning, fördjupning och interaktivitet med varandra och världen utanför skolans väggar. Undervisningen kan

lätt anpassas till elevers individuella behov, inte minst för läs- och skrivinlärning. It underlättar också för lärare att lära av varandra.

2. Global konkurrenskraft. EUs sju nyckelkompetenser och USAs 21st Century Skills understryker vikten av digital kompetens, kreativitet och kommunikativ skicklighet.

Det är inte bara fina ord. Datorer i skolan är en förutsättning för att svenska ungdomar ges en chans att komma ut på den internationella arbetsmarknaden och för Sveriges konkurrenskraft.

3. Motverkar digital klyfta. De flesta elever, men inte alla, lär sig använda it utanför skolan. Samhället har ett ansvar att motverka en digital klyfta där ett B-lag av elever rör sig i botten eftersom hemmet saknade rätt resurser. Eleverna har rätt att få lära sig att söka information på nätet, upphovsrätt, källkritik och etik på webben.

4. Enklare administration och kommunikation. Låt it underlätta skolans och lärarnas administration och deras kontakter med hemmen. Det finns smarta system för utvecklingssamtal, skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner, frånvarohantering och schemaläggning samt tjänster där vårdnadshavare och allmänhet kan jämföra kvaliteten på förskolor och skolor.

En del skolor har kommit långt i användningen av it. Men tyvärr står många fortfarande en bra bit från startblocken. För att inte komma efter krävs ett nationellt och lokalt ledarskap som tydligt visar att it är en tillgång för skolan.

I praktiken behövs en infrastruktur som ger varje elev och lärare en dator och tillgång till fungerande nätverk och support. Självklart krävs också skickliga pedagoger som kan använda tekniken och nätets innehåll på rätt sätt.

Vi som leder skolan, både nationellt och i varje kommun och skola, behöver en it-strategi. Det ställer krav på lärarutbildningarna att rusta lärarna för en digital skola. Det ställer också krav på skolans huvudmän att stärka it-kompetensen hos befintliga lärare.

Inom vården har landstingen och staten arbetat gemensamt för it-utveckling. SKL är berett att gå in i ett närmare it-samarbete med staten också på skolområdet. Både eleverna, lärarna och Sverige som nation har allt att vinna på ett sådant framgångsrikt samarbete.


Maria Stockhaus ordförande, utbildningsberedningen, Sveriges Kommuner och Landsting