Det är nyhetsbyrån Reuters som tagit del av ett utkast till det nya förslaget, som går ut på att internetoperatörer ska hjälpa till att beivra upphovsrättsintrång "vid källan".

Det handlar om tillägg till den omdebatterade Ipred-lagen och syftet är att motverka upphovsrättsintrång via internet på ett mer effektivt sätt.

"Dessa tillägg angriper intrången vid dess källa och främjar samarbete från mellanhänder som internetoperatörer", står att läsa i dokumentet, enligt Reuters.

Internetoperatörers ansvar för upphovsrättsintrång på nätet är en het potatis som redan debatterats i flera år. Enligt Reuters ska EU-kommissonären för den inre marknaden, Michel Barnier, lägga fram förslaget i dag tisdag.