Våren 2012 ska Ipred-direktivet ses över och stärkas. Det säger EU-kommissionen i en skrivelse som släppts i dag. Och som förhandsspekulationerna gjort gällande är målet att operatörerna ska ta ett större ansvar för att beivra upphovsrättsintrång på nätet.

"Kommissionen kommer att identifiera vägar för att skapa ett ramverk som gör det mer effektivt att motverka upphovsrättsintrång via internet. Alla tillägg ska ha som mål att tackla intrången vid källan och att främja samarbete med mellanhänder, som internetoperatörer", skriver EU-kommissionen.

Samtidigt framhålls att det hela inte ska gå emot de bredbandsstrategier som finns eller vara till nackdel för konsumenternas intressen.

"Kommissionen kommer att se till att sådana tillägg respekterar alla grundläggande rättigheter i EU-fördraget, särskilt rätten till ett privatliv, skyddet av personuppgifter, yttrande- och informationsfriheten och rätten till verkningsfull kompensation", skriver EU-kommissionen.

Hela EU-kommissionens skrivelse finns att ta del av i pdf-format här.