Den nya kaklagen som godkändes av Sveriges riksdag i onsdags förra veckan har enligt EU ignorerats av de flesta EU-länder. I Sverige kommer lagen att träda i kraft den 1 juli. Trots att lagen skulle träda i kraft över hela EU den 25 maj, har endast Danmark, Estland och Storbritannien genomfört de ändringar som krävs av lagen.

Ändamålet med kaklagen är enligt EU att skydda Europas internetanvändare från så kallad spårning, där tredjepartsföretag använder webbkakor för att registrera vilka webbplatser användarna besöker.

Informationen från spårningen kan användas för att bygga en profil av varje enskild användare, något som kan användas i syftet att visa skräddarsydda annonser på webbsidor.

Enligt den nya lagen så får webbplatser fortfarande använda webbkakor utan användarens tillåtelse så länge det krävs av tekniska skäl. Webbkakor som inte används av rent tekniska skäl måste däremot godkännas av internetanvändaren. Det råder dock stor förvirring kring detaljerna om vad som är tekniskt skäligt, något som lagen inte specificerar i detalj.

Enligt Storbritanniens informationskommissionär, Christopher Graham, är riktlinjerna kring lagen fortfarande ett pågående arbete. Han varnar dock för att det kanske inte räcker med en ändring i webbläsarna för att uppfylla riktlinjerna, många webbplatser kan behöva göra ändringar för att uppfylla lagen.

Jonathan Todd, talesman för EU-kommissionen, uppger att EU nu kommer överväga att inleda överträdelseförfaranden mot de 24 medlemsstater som misslyckats med att genomdriva EU-direktivet i nationell lagstiftning.

IDG News