För drygt ett år sedan avslöjade CS att Ericsson beslutat sig för att byta ut Oracles databas mot IBMs DB2 för företagets SAP-installationer. Enligt uppgift rörde det sig om över 100 installationer av SAPs affärsystem och projektet ska ha inletts 2008.

Nu kommer en ny oväntad vändning i det jättelika konverteringsprojektet. Ericsson har, enligt flera sinsemellan oberoende källor, beslutat att avbryta bytet till DB2 och fortsätter i stället köra Oracles databas för SAP.

Samtidigt sker det flera stora förändringar i projektet. För det första tar HP över konsultuppdraget med att uppdatera Ericssons SAP-plattform från IBM. För det andra väljer Ericsson servrar från HP i stället för Oracles Sunservrar. För det tredje ska inte Oracles Unixvariant Solaris användas på databasservrarna som det var tänkt. Det blir Linux.

Personer som är insatta i projektet berättar att bytet till IBMs DB2 avbryts av det enkla skälet att de inte fick DB2 att fungera på ett bra sätt tillsammans med SAPs system. Det är en uppgift som torde vara förödande för IBMs satsning på att ta kunder från Oracle.

Man kan spekulera i att det beskrivna misslyckandet med DB2-projektet har fler än databastekniska orsaker. IBMs konsultinsats kan ha lämnat en del i övrigt att önska, vilket personer med god insyn i projektet hävdar. Likaså att de förändringar som krävts för att byta till DB2 visat sig bli för kostsamma.

Vad gäller databastekniken har IBM bestämt hävdat både att DB2 i hög utsträckning är kompatibel med Oracles databas och att det går utmärkt att köra SAP med DB2. Förra året hävdade till exempel IBMs databasexpert Mats Mohlin att DB2 kan köra över 95 procent av alla vanliga sql-satser och 90 procent av alla lagrade procedurer som körs med Oracle utan några förändringar.

Enligt uppgift har minst 30 personer varit inblandade i Ericssons projekt. De ska ha kommit så långt som att ta vissa SAP-installationer i drift med DB2. Experter CS talat med uppskattar kostnaden för ett projekt av den här typen till minst tio miljoner kronor, med en arbetsstyrka på tio konsulter, om allt går på räls. Ericssons projekt bör ha kostat mångfalt mer än så. En enkel beräkning visar att det mycket väl kan ha kostat över 100 miljoner kronor.

Ericsson kommenterar inte några detaljer om pågående projekt.

– Upphandlingen har skett i flera steg och i den slutliga lösningen ingår produkter och tjänster från både IBM och HP. IBM har aldrig haft övergripande projektansvar, säger Annette Svensson, presstalesperson.

Representanter för IBM, Oracle och HP har avböjt att kommentera CS uppgifter.

Fakta

Sql är det i särklass vanligaste språket för att skriva databaskommandon, till exempel för att söka efter eller lägga till data i en databas.

Lagrade procedurer är en typ av program som lagras och körs i databaser. De består vanligtvis av vanliga sql-satser för att manipulera data och logiska konstruktioner som finns i traditionella språk, till exempel if-satser för att göra val. Det skiljer ofta mellan procedurer för olika databaser.

SAPs system utnyttjar inte lagrade procedurer för viktiga uppgifter, vilket talar för att det ska vara relativt enkelt att byta databas.