Undersökningen som går under namnet European fraud survey omfattar 2300 medarbetare i företag med över 500 anställda i 25 länder runtom i Europa.

Av de svenska respondenterna svarade en av fem chefer att de skulle kunna tänka sig att använda sig av mutor. Detta är något lägre än det europeiska genomsnittet där en tredjedel kan tänka sig att erbjuda kontanter, presenter eller underhållning för att ro hem en affär.

Tre av fyra svenska chefer kan även tänka sig att frångå företagets regler och policys ifall att detta kunde förbättra deras resultat.

Sett till det europeiska resultatet anser två av tre respondenter att korruption och mutor är väl utbrett i sina länder. Fyra av tio tillfrågade tycker också att situationen förvärrats de senaste två åren på grund av det tuffa ekonomiska läget.