Molnet vandrar mot toppen i Gartners hype-kurva. Men allt fler ställer sig frågan: vad är moln egentligen? Kejsarens nya kläder? Fortfarande råder en skriande brist på enhetliga definitioner av vad molnet är.

På SAPs användarkonferens i USA nyligen var molnet en av begivenheterna, med beslutsstöd på kran och affärssystem baserade på Amazons molntjänster. Microsofts Tech Ed-mässa gick av stapeln ungefär samtidigt. Där talades om främst om moln som en plattformstjänst. Samtidigt avsiserade Microsoft och SAP ett samarbete, där Microsofts molnplattformar kopplas ihop med SAPs integrationsplattform Netweaver. Första steget mot integration av plattformsmoln från en leverantör och affärssystemsmoln från en annan.

För några veckor sedan gjorde jag en miniundersökning för tidningen Cloud Magazine, för att granska olika definitioner som finns av molnet. Stor förvirring råder, kan meddelas. Å ena sidan analysföretagen. Gartner använder fem kriterier: it-baserade tjänster som är utbyggbara, möjliga att dela mellan användare eller leverantörer, som debiteras utifrån användning och som levereras via internet. Forrester talar om "en standardiserad förmåga att leverera it (tjänster, mjukvara eller infrastruktur) via internetteknologier, med betalning per användning och med självbetjäning". Molnet behöver dock inte levereras över internet, eller via internetteknologier. Och det finns hybrider mellan licensierad mjukvara och moln.

Och sedan leverantörerna. De utgår ofta från vad de själva levererar. Gärna med säljargumentet för de egna tjänsterna inbakat: exempelvis "kostnadsbesparande", "flexibelt" eller "lätthanterligt". Flera organisationer, däribland öppen källkodsorganisationen Apache prioriterar tekniska standarder för molnet. Men mycket arbete återstår på den fronten.

Än så länge är det fritt fram att försöka klassicificera. Ungefär som meterologerna har gjort med verkliga moln, utifrån höjd, utbredning och form. Man kan utgå från brandväggen eller betalmodellen: med privata, publika och hybridmoln. Eller beskriva molnet i tre nivåer, infrastruktur i botten, plattformar i mitten och applikationer högst upp. Eller utgå från funktionen: med beslutsmoln, affärsmoln, kontorsmoln eller kundvårdsmoln, för att nämna några exempel.

Sedan kan man kombinera ihop. Med "privata infrastrukturmoln", "publika kontorsmoln" eller "kundvårdsmoln enligt hybridmodellen". Nog skulle diskussionen förenklas. Det är dags att sluta tala om "moln" rent allmänt och börja precisera lite noggrannare. Kanske går nästa steg i utvecklingen åt det hållet.