För ett år sedan slog Apple på stora trumman vid den internationella lanseringen av Ipad. Plattorna skulle erövra företagen och konkurrera ut de bärbara. Men revolutionen har gått om intet, visar siffror från analysföretaget Stelacon.

– Förvånansvärt få ser en professionell nytta med plattor. Företag som testar förstår inte vad de är bra för och ser inte att de tillför verksamheten värde, säger Anders Wedar på Stelacon.

Bara drygt en tiondel, tolv procent, av 1 345 utfrågade it- och telekombeslutsfattare uppger att plattorna tillför deras organisationer professionell nytta, alltså fyller konkreta verksamhetsbehov som att stöda försäljningen, öka effektiviteten eller förenkla personalens arbete.

– De flesta företag köper i dagsläget bara plattor för att testa, eller för att låta de anställda surfa och läsa till och från jobbet, inte för att fylla konkreta verksamhetsbehov, säger Anders Wedar.

Ett undantag är företag med mer än 200 anställda, där andelen som ser en nytta med plattorna är 38 procent. En förklaring är att kommuner och förvaltningar delar ut plattor till ledande politiker för att minska antalet utskrifter och spara pengar.

– De räknar med att plattorna minskar pappershanteringen. Men i större organisationer finns, trots att de ser en högre nytta än vad som är fallet i mindre företag, i stort sett nästan inga inköpsplaner alls, så det driver inte försäljningen uppåt.

Undersökningen avlivar även myten att plattor ersätter bärbara. Små tangentbord och klen integration med företagens centrala system gör att många avvaktar.

– Plattorna är enastående för att läsa dokument eller e-tidningar. Men de är för svåra att skriva på och interagera med, säger Anders Wedar.

Det är inte svårt att hitta it-ansvariga som bekräftar resultatet av undersökningen. En av dem är Bengt Sjöberg, it-chef på Cloetta. Han anser exempelvis att plattorna inte räcker för att täcka användarnas professionella behov.

– En användare som ska skriva mycket text behöver bättre tangentbord. Plattorna måste kunna ersätta bärbara för att bli intressanta. I dag blir de mer som en stor Iphone och en ytterligare apparat som folk ska bära.

Cloetta har inga planer på att investera. Nyttoaspekten går före. Även om Bengt Sjöberg personligen gillar plattorna.

– Men fråga mig om ett år så kan jag mycket väl ha ändrat mig – om plattorna har blivit mer av ett verktyg som kan stöda vår produktion. För hantering av stora mängder av referensmaterial verkar plattan vara jättebra, men vi har inga problem med stora pappersmängder, säger han.

Fakta

Stelacon beräknar att företagen köper mellan 150 000 och 200 000 plattor i år. Mer än hälften, 110 000, är inköp i organisationer som har identifierat en nytta, exempelvis smartare dokumenthantering.

Organisationer med 0–199 anställda avser att köpa 95 000 plattor i år, och organisationer med fler än 200 anställda planerar att köpa 25 000.

På bärbara är motsvarande investeringsplan tre gånger så stor, 600 000 nya planeras. Antalet installerade bärbara i företag i dag är omkring 1,7 miljoner.

Källa: Stelacons enkät It-bussen, som avser it- och telekombeslutsfattare i 1 345 företag och genomfördes fram till i mars i år.