– Först ska vi givetvis försöka förhandla, men om vi inte kan komma överens i sakfrågan så får istället försöka komma överens om rimliga former för en fortsatt juridisk hantering av frågan.

Det säger Anders Appelqvist, vd för branschorganisationen Elektronikbranschen som via den nybildade sidoorganisationen Universialmediaalliansen är Copyswedes motpart i förhandlingarna i om hårddiskavgifter.

I slutet av förra året gick upphovsrättsorganisationen Copyswede ensidigt ut och flaggade för en så kallad privatkopieringsavgift på externa hårddiskar och usb-minnen. Då var Copyswedes besked att avgiften på 160 kronor för en hårddisk över 250 GB skulle införas den första april i år.

Men därefter har upphovsrättsorganisationen i flera omgångar flyttat fram datumet då avgiften ska börja tas ut.

Nu flyttar Copyswede fram startdatumet för hårdiskavgifterna från 1 juni till 1 september.

Elektronikbranschens ursprungliga ståndpunkt i förhandlingarna är att hårddiskar överhvuudtaget inte hör till de produkter som enligt upphovsrättslagen kan bli föremål för privatkopieringsavgifter.

Har ni och Copyswede närmat er varandra i förhandlingarna?
– Ja, vi har närmat oss varandra. Men jag vill inte säga hur nivåerna ligger idag, säger Anders Appelqvist.

Han understryker dock att det inte alls är säkert att parterna i slutändan lyckas komma överens om en avgiftsnivå.

Finns det en uppgörelse på plats den 1 september?
– Det tror jag. Antingen att vi är överens i sak eller att kommit överens om hur frågan ska drivas vidare juridiskt. Vi har ju tidigare förslagit ett skiljedomsförfarande, men nackdelen är ju att den inte är offentlig och lite hemlighetsfull till sin natur.