Det allra vanligaste är att de anställdas webbvanor bevakas, konstaterar TCO-tidningen i en webbenkät de gjort bland förtroendevalda.

Var fjärde respondent tycker att övervakningen av de anställda ökat de senaste tre åren, medan ingen av de förtroendevalda upplever att det minskat.

ST, som organiserar de statligt anställda, utmärker sig genom att vara det fackförbund där varannan arbetsgivare övervakar personalens webbtrafik. Det är även inom ST som kontrollen av mejl och sociala medier är allra vanligast.

Bland samtliga svarande säger en av tio att företagen kontrollerar vad de anställda skriver i bloggar, på Facebook eller Twitter.

72 procent av de förtroendevalda inom Lärarförbundet och 56 procent inom Finansförbundet uppger att arbetsgivarna gör registerutdrag när de ska anställa.

Stämpelklocka, alkoholtest, kontroll av e-post och övervakningskameror är andra vanliga övervakningsmetoder.