Enligt den brittiske försvarsministern Nick Harvey är internet numera att betrakta som vilka slagfält som helst. Därmed ställs samma krav på strategisk hantering, säger han i en intervju med The Guardian.
– Vi behöver en verktygslåda att arbeta med och en sådan utvecklar vi i dagsläget, säger Nick Harvey.

– Cyberkrig, fortsätter han, är en konflikt utan gränser. Krigshandlingar i cyberspace blir en normal del av framtida krigsföring.

Utvecklingen äger rum i ett forskningscenter i försvarshögkvarteret GCHQ i staden Cheltenham, direkt under försvarsministeriets ledning. Försvarsministern anser inte att den ökade förekomsten av sådana vapen i sig ökar risken för att ett land slår till med it-attacker mot andra länder, så fort det blir utsatt för attacker.

– Jag tror inte att själva existensen av dessa nya vapen i sig gör oss mer benägna att slå till än vad vi är inom andra områden. Reglerna vi lyder under har funnits länge och är väl etablerade, säger han.

Men konsekvenserna av att bli attackerad kan ändå bli ödesdigra, betonar han.
– Med kärnvapen eller biologiska vapen är den tekniska tröskeln relativt hög. Fingret över knapparna kan tillhöra vem som helst, allt från en stat till en student, säger han.