WHO har i tidigare studier inte fastställt samband mellan mobiltelefonanvändning och förhöjd cancerrisk. Men nu gör Världshälsoorganisationen en viss kursändring.

En arbetsgrupp bestående av 31 forskare från 14 länder klassar elektromagnetiska fält från mobiltelefoner som en möjlig riskfaktor för en viss typ av cancertumör i hjärnan som heter gliomas.

Forskargruppen säger att intensiv användning av mobiler utan hands-free kanske kan innebära en förhöjd risk för cancer i hjärnan. Men forskarna understryker samtidigt att ytterligare forskning krävs för att klarlägga eventuella samband.

”Slutsatsen innebär att det kan finnas en viss risk och därför behöver vi hålla fortsatt noggrann koll på samband mellan mobiltelefoner och förhöjd cancerrisk”, skriver forskningsledaren, amerikanen Jonathan Samet i ett pressmeddelande.

Eftersom fem miljarder människor använder mobiltelefoner och användet kryper ner i åldrarna är det viktigt att fortsätta studera långtidseffekter för personer som använder mobiltelefonen mycket, anser Jonathan Samet.

Han tycker också det är bra om mobilanvändare vidtar ”pragmatiska åtgärder” för att minska sin exponering av elektromagnetiska fält från mobiler genom att exempelvis använda hands-free och sms:a istället för att ringa.