Varför läser man så ofta om stora misslyckade projekt där konsulterna kommer från någon av konsultbjässarna? Det är inte ovanligt att IBM, Accenture, Logica eller Tieto hängs ut.

En rimlig förklaring är att eftersom de är så stora är sannolikheten större att de är inblandade i fler mis slyckade projekt.

Men ändå, det är inte särskilt ofta som det skrivs artiklar om misslyckade projekt där någon mindre konsult har varit inblandad.

Nyligen har vi i CS kunnat läsa om IBMs misslyckade databasprojekt på Ericsson och om ett flertal driftstörningar med koppling till Logica.

När man frågar runt bland konsulter är uppfattningen att bjässarna är bra på att pressa priser men att de verkliga stjärnorna inte tycker att det är tillräckligt intressant att jobba för dem. Vill man få riktigt bra betalt som konsult och få bra utdelning på spännande uppdrag verkar det som att de mindre konsultfirmorna lockar mer – särskilt de specialiserade. Det finns gott om exempel på småkonsulter som enbart består av personer med minst 15 års erfarenhet.

Inom offentlig sektor gör också lagen om offentlig upphandling, lou, att lågt pris är en viktig faktor vid upphandlingar. Men för avancerade it-projekt är kostnaderna svåra att överblicka. Vad är det som säger att tio mindre erfarna konsulter gör ett bättre jobb än tre riktigt duktiga? Exemplet hörs ofta där ute.

Dessutom åtar sig en mindre konsultfirma ofta mer, tar sig mer tid att förstå kunden och är mer mån om att relationen långsiktigt ska bli bra.

Trenden går mot globaliserade jätteföretag. Att utnyttja personal i olika tidszoner, billig arbetskraft och el kan skapa fördelar åt de stora. Men det är värt att tänka på att störst inte alltid är bäst.