När Datadia presenterar sin undersökning om affärssystem i Sverige är Agressos system mest populärt, med en marknadsandel på 8,5 procent. Delade tvåor är SAP och Hogia med andelar på 7,0 procent vardera.

Undersökningen gäller marknadsandelarna 30 april i år. Datadia har under ett års tid fått svar om vilka affärssystem 3 123 svenska företag med minst 50 anställda använder, vilket innebär att nästan hälften av alla tillfrågade svarat. Av de sammanlagt cirka 100 affärssystem som enligt Datadia finns i Sverige redovisas de femton mest populära.

Sören Janstål, analytiker på Data Research DPU, instämmer i bilden av Agressos starka ställning. Han är även styrelsemedlem i Vismapartnern Sundit.

– Agresso har skött sina kort väl och är starkt förankrade i vissa nischer, till exempel staten. De är duktiga på ekonomi- och projektdelar och har partner för en del funktioner, säger han.

Sören Janståls största invändning mot Datadias undersökning är att han tycker att Jeeves borde ha en större andel än 4,2 procent. Han tror vidare att Agresso har goda möjligheter att behålla den höga marknadsandelen.

Förutom marknadsandelar mäts också nyinstallationer och kundnöjdhet i Datadiarapporten.

Vad gäller nyinstallationer rör det sig om 16 månader fram till sista april. Här toppar SAP med en andel på 13 procent. Monitor är tvåa med 12 procent och Agresso trea med 11 procent. Noterbart är Microsofts fjärdeplats med 10 procent för Dynamics Ax.

Vad beträffar nöjdhet toppar svenska Monitor med ett betyg på 3,9 på en fyragradig skala, tätt före likaledes svenska Briljant. Även Agresso, Jeeves, Softone och Balans får goda betyg. Tyska jätten SAP hamnar på 3,7.

– Jag tror våra framgångar beror på att vi är fokuserade på en bransch, tillverkande industri, och att vi jobbar direkt mot slutkund vilket ger en enkel och rak kommunikation, säger Morgan Persson, vd på Monitor.

Han säger vidare att man satsar på att öka försäljningen genom att etablera sig på nya marknader. Just nu finns Monitor på nio språk förutom svenska, bland annat kinesiska. Versioner på franska och portugisiska är på gång.

– Monitor sköter om sina användare på ett fantastiskt sätt, säger Sören Janstål.

Monitor har en marknadsandel på 3,3 procent.

Uppdatering: Sören Janstål är förutom analytiker även styrelsemedlem i Vismapartnern Sundit.

Rättelse
: Monitor ligger tvåa på nyinstallationer.

Fakta

Morgan Persson på Monitor nämner kulturella skillnader och myndigheters olika krav som de största utmaningarna med att etablera sig i andra länder.

Marknadsandelar anges i procent.
  1. Agresso 8,54
  2. SAP 6,98
  3. Hogia 6,98
  4. Visma Administration 6,66
  5. Microsoft Dynamics Nav 5,41

Källa: Datadia