Han är 70-talist Anders Parment, men hans forskning kretsar kring dem som är tio år yngre eller mer – 80-talisterna. De som kallas Generation Y – Y som i ”why” – den ifrågasättande generationen.

Vi träffas för att tala om olika generationer och framför allt om just 80-talisterna och en förändrad syn på arbetslivet. Med sig på intervjun har Anders Parment en representant för den unga generationen, sonen Knut som han har varit hemma med under våren. Det dröjer innan vi får veta hur Knuts och hans generationskamraters värderingar ser ut. Det är först när vi är mellan 15 och 25 år som våra värderingar befästs enligt Anders Parment. Då summerar vi de erfarenheter vi gjort och drar slutsatser av det. Efter det är värderingarna i stort sett stabila hela livet.

– Exempelvis har 40-talister födda före 1945 sällan jeans medan de som är födda efter 1945 har det mycket oftare. De som är födda före kopplar jeansen till raggarna medan de som föddes efter påverkades av populärkulturen, det turbulenta 1960-talet, händelserna 1968, säger Anders Parment.

Vi präglas av mycket annat också, som uppväxtmiljö och om vi kommer från storstad eller landsort.

– Generationstillhörigheten är bara en pusselbit. Men de andra parametrarna förändras inte lika tydligt och kontinuerligt – nya generationer kommer ju hela tiden in i arbetslivet.

När det skiljer nästan 40 år mellan olika personer finns en hel del skillnader i förhållningssätt. Skillnader som kan sticka i ögonen på de äldre generationerna.

– Det kan handla om sådant som att de, som är lite äldre, lärt sig att prata om ”vi” och ”vår” medan man i dag pratar om ”jag” och ”min”. De är uppväxta med sådant som ”skriv ett personligt brev, berätta vad du är bra på, säg vad du tycker”.

För en äldre generation framstår det som egofixerat. De yngre har en grundsyn som snarare går ut på att jobbet är till för dem än tvärtom. Det kan vara en fördel för en arbetsgivare, tycker Anders Parment.

– De kan utnyttja det genom att verkligen kommunicera vilken vision och vilka mål de har. Det är ett bra sätt att intressera en 80-talist som gärna söker sig till arbetsgivare som de tycker stämmer med deras egna tankar. Men visionen måste vara mer än bara en målskrivning typ att en biltillverkare ”levererar effektiva transportlösningar”.

Samtidigt gör den här synen på jobb att 80-talister också mer benägna att byta arbetsplats.

– 80-talister är inte rädda för att byta jobb. De är ofta självständiga och frågar inte om allt utan levererar. Det gör att de ofta är effektiva medarbetare.

– Det är inte säkert att den som stannar är mer lojal än den som byter jobb. Det kanske är så att den som slutar varit väldigt lojal och flitig – det är därför de får nytt jobb medan den som stannar i själva verket är mindre lojal men inte kan få ett nytt jobb.

Det här vet företagen enligt Anders Parment. De ser inte längre jobbytare som hoppjerkor man inte kan lita på.

Att många äldre i tidigare generationer varit sina arbetsplatser trogna kan vara en faktor som spelar in när det gäller företags obenägenhet att anställa personer över 40 år.

– Det är lättare att anställa någon som har klarat jobbyten tidigare. Jag känner en 65-åring som nyligen fick jobb i ett företag där nästan alla är mellan 35 och 40. Han har gjort succé, men han har också bytt jobb med 5–10 års intervall under hela sin karriär.

Generationerna förhåller sig även helt olika när det gäller informationsflödet. Anders Parment berättar om ett par, födda på 1940-talet, som han träffat.

– De bockar av reklamen de får i brevlådan och blir stressade om de varit på semester en vecka så att det hunnit bli en hög. De är oroliga för att missa bra erbjudanden eller viktig samhällsinformation.

Han jämför det med hur dagens studenter ser på information. De skickar in en uppsats mitt på dagen. Sedan kan de skicka in en ny version morgonen efter. För dem är allting ett flöde där det hela tiden är möjligt att gå in och förändra och förbättra.

– De är inte vana att vänta och det visar sig också på arbetsplatsen. Medan de äldre generationerna försöker läsa av vad som gäller, vad som är underförstått, går de rakt på och frågar om de kan få tjänstebil eller om de kan få jobba ett halvår utomlands.

Direktheten gör att en del uppfattar dem som gåpåiga och uppkäftiga. I själva verket är det snarare så att de har mer respekt för att det finns en ledning som faktiskt bestämmer tycker Anders Parment.

– De frågar och får besked – som de respekterar. Och de kan ta att få tuffa svar. Det gäller bara att förstå att en fråga från en 80-talist är mycket mer spontan än vad som tidigare varit vanligt.

Fakta

Namn: Anders Parment. Yrke: Forskare och strategikonsult.

Ålder: 38 år. Familj: fru och två barn.

Bor: Birkastan i Stockholm.

Fritidsintressen: resa, softa, bada och diskutera politik och annat.

Gör mig glad: möten med människor, att föreläsa, intellektuella upptäckter, svensk sommar.

Gör mig arg: överdriven nyliberalism som skapar ett kallt samhälle.

Favoritmat: japanskt.