Facebook har inte själva talat om en börsintroduktion, annat än i allmänna ordalag som antyder en möjlig börslansering någon gång under 2012. Men allt fler investerare och analytiker förväntar sig att världens största sociala nätverk ska lanseras redan under första halvåret. Sannolikt blir det den största och mest spännande börsintroduktionen sedan Google.

Enligt nya uppgifter kan Facebooks börsintroduktion bli en bra bit större än Googles. Enligt nyhetssajten CNBC kan Facebook komma att värderas till 100 miljarder dollar, motsvarande drygt 630 miljarder kronor.

Företaget blir i sådana fall det andra sociala nätverket som börsintroduceras, efter Linkedin. Trots att Linkedin leverer i skymundan av Facebook, hade företaget en framgångsrik börslansering förra månaden.

Linkedins börsnotering och dess framgångar har fått flera andra företag att vilja gå samma väg. Nyligen aviserade Groupon en börsintroduktion, med syfte att dra in 750 miljoner dollar.

Enligt CNBC kan en notering av Facebook bli framtvingad av amerikanska finansregler och den så kallade 500-regeln. Den säger att när ett företag har mer än 500 investerare bakom sig, måste det börja tillhandahålla kvartalsvis information till amerikanska finansinspektionen, på samma sätt som noterade företag.

Facebook har antytt att företaget får fler än 500 investerare i år, vilket kan bli startskottet för en notering redan i april, enligt källor med god insyn i Facebook. Facebook har hittills inte velat kommentera vare sig detaljer eller möjliga tidsramar för en möjlig introduktion, men enligt den operative chefen Sheryl Sandberg är en sådan "oundviklig".