Kritiken har tidigare vart hård mot Javaprocessen, vars syfte är att ange riktlinjer för bland annat officiellt godkända Java-tekniker. Men nu ska JCP, Java Community Process, bli mer öppen, samtidigt som de medlemmar som inte är engagerade i processen ska fråntas rätten att rösta. Målet är att få till stånd en ökad öppenhet, samt att se till att organisationer som inte sköter sina åtaganden tappar sina privilegier. Förslaget har fått smeknamnet JCP.next men heter formellt Java Specification Request 348, JSR 348

I förslaget förs flera förändringar fram vad gäller öppenhet, deltagande och styrning. Enligt ordförande Patrick Curran så är en ökad öppenhet vad gäller JCP:s expertgrupp den viktigaste förändringen i JSR 348. Bland annat ska processen för att rekrytera medlemmar till expertgruppen bli mer öppen, för att säkerställa att allt går rätt till. Alla medlemmar ska dessutom förväntas vara med och rösta på samtliga JSR-möten. Företag och medlemmar som inte sköter sina åtaganden ska kunna "bestraffas. exempelvis genom att förlora sina röstprivilegier", som det står i förslaget.

Dessutom föreslås att de två exekutiva kommittéerna Standard Edition/Enterprise Edition och Micro Edition ska slås ihop till en. Tidigare har JCP fått kritik för att vara allt för styrt, tidigare av Sun och numera av Oracle, som köpte Sun 2010.

Idag pågår bland annat en konflikt med öppen källkodsorganisationen Apache Software Foundation när det gäller licensvillkoren för Java. Den konflikten har trappats upp till den milda grad att Apache har aviserat ett avhopp från Javaprocessen Företrädare för Apache har inte kommenterat det nuvarande förslaget kring JCP.next.

Fakta

Ett nytt dokument kring JSR 348, som ska få namnet "Toward a new version of the Java Community Process," är planerat för senare i sommar.