Paradigmskifte eller business as usual? Uppfattningarna om hur molntjänster påverkar spelplanen för outsourcingköparna skiljer sig åt beroende på vem man frågar.

När analysföretaget Gartners outsourcingspecialist Ben Pring nyligen lade fram sin senaste analys var budskapet glasklart:

Molntjänsterna är på väg att driva marknaden mot ett paradigmskifte där molnet successivt tar över som leverensplattform för snart sagt alla outsourcingtjänster.

Det stora antalet nya molnleverantörer som ger sig in i branschen gör spelplanen allt trängre och försätter hela marknaden i ett tillstånd av hyperkonkurrens. Många av dagens aktörer riskerar att bli uppköpta eller slås ut.

Det är en utveckling som inte är enbart är positiv för kunderna, menade Ben Pring.

Men på den svenska outsourcingmarknaden är det just nu svårt att hitta något stöd för den bilden.

– Just nu är läget att flertalet av de ledande aktörerna visar rekordsiffror och går bättre än någonsin tidigare. Så det här är en välmående bransch, med några få undantag, säger Joel Rudh, outsourcingspecialist och vd på Ab1 Sourcing.

Visserligen ökar omsättningen för molntjänster snabbast på den svenska marknaden, men från låga nivåer, visar siffror från IDC Sverige. Och visserligen är det hård priskonkurrens. Men leverantörernas omsättning ökar ändå kraftigt på grund av kunderna ofta beställer olika tilläggstjänster.

Joel Rudh har nyligen slutfört en kartläggning av ett par hundra outsourcingkunder i Sverige.

– Det finns väldigt lite förankring för molntjänster över huvud taget. Man kan konstatera att molntjänster i dagsläget är ett buzzword som vi i branschen blåst upp till enorma proportioner, säger Joel Rudh.

Undantagen är till viss del crm-tjänster och e-post där en del överväger molnalternativ.

Det kunderna efterfrågar är traditionella outsourcingtjänster, exempelvis klienthantering, serverdrift och helpdesk, enligt Joel Rudh. Men i växande utsträckning är man även beredd att ta steget att outsourca applikationsförvaltning och utveckling.

– Det är omkring 20–25 procent av omsättningen för outsourcing som ligger i systemförvaltning och utveckling. Resten ligger i stort sett på outsourcing av infrastruktur, säger Joel Rudh.

Fakta

1. ”Absolut viktigast är att noggrant kartlägga it-stödsbehoven i verksamheten och hur behoven kommer att förändras över tid. It får en ökad betydelse för de flesta verksamheter som möjliggörare för att öka konkurrenskraft och lönsamhet. Det är något man diskuterar på ledningsnivå, i vissa fall till och med på styrelsenivå”.

2. ”Det finns ett par klassiska råd som alltid är giltiga: försätt er aldrig i ett läge där ni sitter med kniven mot strupen. Se alltid till att ta den tid som processen kräver. Ta fram alternativ så att ni verkligen förstår vad det är ni beger er in i. Gå genom vilka konsekvenser som olika outsourcingalternativ ger”.

3. ”Ska man använda flera olika leverantörer? Alla undersökningar som jag varit med att göra visar att kunder som valt att lägga ut det mesta till en enda leverantör faktiskt är de som är mest nöjda. Men sedan finns det ju alltid leverantörer som är bättre och billigare inom ett enskilt område. Det kräver väldigt mycket mer av kunden att hantera flera externa olika sourcingleverantörer.

...enligt Gartner i alla fall...

Outsourcingmarknaden blir allt trängre och allt mer konkurrensutsatt, vilket leder till hyperkonkurrens och stark prispress. Samtidigt som nya leverantörer från offshoremarknader slår sig in på marknaden, kommer det in massor av helt nya outsourcingaktörer med molntjänster.

Möjligheten att använda molnet som leveransplattform höjer innovationstakten och ökar kraftigt utbudet av outsourcingtjänster. Software as a service blir successivt mainstreamtjänst.

Utslagning och konsolidering. Inte alla outsourcingleverantörer klarar att ställa om till de nya förutsättningarna på marknaden. Då riskerar de att slås ut eller bli uppköpta.

Iaas, Infrastructure as a service: Enbart hårdvaruplattformen outsourcas och köps in som tjänst. It-avdelningen har full kontroll över såväl program som operativsystem.

Paas, Platform as a service: Hårdvara och operativsystemplattform outsourcas. It-avdelningen sköter själva applikationsutveckling och installation, förutsatt att de följer outsourcingleverantörens riktlinjer när det gäller programmeringsspråk och ramverk.

Saas, Software as a service: Företaget använder leverantörens applikationer via nätet. Företaget har inte kontroll över inställningar i programvaran, undantaget användarnas personspecifika inställningar.