– Det finns inte någon enskild licensieringsmodell som är rättvis för alla. Grundprincipen är att vi tar betalt för kapaciteten, alltså datorkraften. Ju mer kraft desto mer tar vi betalt. Men man har också i många fall möjlighet att ta betalt per användare.

Johan Stakeberg berättar också om ett tredje licensalternativ som består av en fast prislapp och obegränsat med licenser, så kallat unlimited license agreement.

Men blir det inte mycket dyrare då?

– Jo, det blir en annan prislapp. Det är till för företag som räknar med tillväxt inom sina Oraclebaserade system.

CS har flera gånger skrivit om kunders ilska mot licensreglerna. Hur ser du på kritiken?

– Jag är lyhörd för kritiken. Ämnet är något som diskuteras hos oss.

De kunder som köper in sämre hårdvara eller väljer bort virtualisering på grund av Oracles licensregler, vad vill du säga till dem?

– Frågan är mångfacetterad och man måste alltid ställa kostnaden i förhållande till den nytta det gör. Det är i alla fall väldigt sunt att kunderna gör analysen innan de sjösätter sin strategi och med detta är Oracle gärna behjälpliga.

Vad ska de som vill virtualisera med VMware göra?

– Kunder kan rådfråga Oracles experter om vad som är det bästa alternativet så att de inte hamnar i en felaktig situation. De kan också överväga om de inte ska virtualisera med Oracle VM i stället.

Vet alla kunder vem de ska ringa till?

– Alla kunder är inte lika stora som Volvo, Ericsson eller de stora bankerna. De mindre kunderna som inte har en dedikerad person har ändå en kommersiell representant att kontakta. Om en svensk kund inte vet vart de ska vända sig kan de alltid ringa vår växel och bli vidarekopplad.