I ett antal öppna brev har de tunga näringslivsorganisationerna efterlyst klart besked av Skatteverket kring var momsen för appar och andra elektroniska tjänster ska betalas. Nu har Skatteverket svarat. Verket står fast vid att momsen ska betalas i Sverige.

Ett antal avtal har granskats och enligt Skatteverket framgår det där att om appen prissätts av det svenska företag som utvecklat den och det ansvarar också för support och eventuella fel, då är det också det svenska företaget som ska betala momsen.

Men det beskedet ”innebär inga nyheter och löser inte företagens problem” skriver nu näringslivsorganisationerna i ett öppet brev till finansminister Anders Borg.

De efterlyser fortfarande ett besked om att företagen måste kunna lita på att de inte drabbas av dubbelbeskattning – att momsen betalas både i något annat EU-land och i Sverige.

Osäkerheten är förödande för företagen anser näringslivet som vill att frågan ska lösas mellan myndigheter och företag utan att företag kommer i kläm. ”Andra länder har lyckats undvika detta problem. Lyckas inte Sverige hantera denna fråga blir alla förlorare eftersom företagen antingen lägger ned eller flyttar från landet” skriver de i brevet till Borg.

Fakta

  • I början av mars beslutade regeringen att webbföretaget Stardoll skulle få dispens med att betala dubbel moms tills dess att en ny EU-lagstiftning är på plats 2015. Det är extremt ovanligt att regeringen ger sådana dispenser.
  • Dispensen är bara utfärdad för just Stardoll och osäkerheten kring vad som gäller har därför hängt kvar. I det svar som Skatteverket nu redovisar finns dock en nyhet och det är att man inte avser att komma med retroaktiva beslut utan att tillämpningen bara ska användas från den 1 oktober i år.
  • Bakom det öppna brevet till Anders Borg står företrädare för Dataspelsbranschen, Föreningen Svensk Programindustri, Företagarna, IT&Telekomföretagen, Svenskt Näringsliv och Promise.