När Oracle presenterar siffrorna för företagets fjärde kvartal lär det vattnas i munnen på aktieägarna. De uppgifter som presenteras är nästan utan undantag positiva.

Omsättningen ökar med 12 procent jämfört med samma kvartal förra året, till 10,8 miljarder dollar, cirka 70 miljarder kronor. Rörelseresultatet ökar med 19 procent till 5,2 miljarder dollar, cirka 33,7 miljarder kronor. Det ger en rörelsemarginal på hela 48 procent. Nettoresultatet ökar med 27 procent till 3,9 miljarder dollar, cirka 25,3 kronor. För helåret 2011 ökar omsättningen med 33 procent, till 35,9 miljarder dollar, cirka 232,7 miljarder kronor.

Av de olika produkttyperna utmärker sig licenser och support för mjukvara med en ökning på 15 procent för kvartalet, till fyra miljarder dollar, cirka 25,9 miljarder kronor. Enbart licensintäkterna ökar med 19 procent till 3,7 miljarder dollar, cirka 24 miljarder kronor.

Smolken i glädjebägaren är hårdvaruförsäljningen som backar med sex procent, till 1,2 miljarder dollar, cirka 7,8 miljarder kronor. Oracles Sverigechef Johan Stakeberg förklarar sig ändå vara nöjd med försäljningen av de produkterna.

– Hårdvaruförsäljningen har ändå överträffat våra förväntningar. Vi har omstrukturerat den verksamheten och satsar på att sälja färre enheter med högre marginal, säger Johan Stakeberg.

Vad gäller den svenska marknaden särredovisar inte Oracle försäljningen. Johan Stakeberg säger att resultatet globalt speglar den svenska marknaden och lyfter fram två områden särskilt: databasmaskinerna i Exadatafamiljen och affärssystemen.

– Det är ett mycket större intresse för våra affärssystem än för två tre år sedan.

Han tror att det beror på en kombination av flera saker: allmänt ökande intresse för affärssystem, Oracles utbud och att SAP haft vissa problem.

I samband med Oracles rapport passar företaget också på att presentera nya affärer i Sverige, bland annat Apotek Hjärtat som satsar på kundklubbssystemet Siebel Loyalty, Sony Ericsson som kör Oracles kundvårdssystem och Trafikverket som använder Exadata för att styra Stockholmstrafiken.

Fakta

Oracle presenterar sitt resultat enligt två olika modeller: gaap och non-gaap. Gaap följer amerikansk redovisningsstandard och innebär att större vikt läggs vid engångsföreteelser. Non-gaap beskriver kärnverksamheten bättre och är mer jämförbart mellan olika perioder. De uppgifter som redovisas i artikeln här bredvid är enligt non-gaap.
Gaap står för Generally accepted accounting principles.