– Arbetsplatserna förändras dramatiskt just nu. 2010 var fler enheter utan Windows, som pekplattor och telefoner, anslutna till internet än Windowsdatorer, säger Daniel Burns, affärsstrateg som har skrivit boken Flash Foresight: How to see the invisible and do the impossible.

Han säger vidare att förstavalet kommer att bli en smart telefon eller en pekplatta.

– Vi kommer att få se företagsapplikationer för servicepersonal, säljare och underhållspersonal. Det är ett format som är väldigt kraftfullt.

Anledningen till den stationära datorns minskade betydelse är enkel. Den beror på sättet som vi arbetar på, allt fler tillbringar allt mindre tid vid sina skrivbord. Det räcker inte längre att ha en stationär dator stående på skrivbordet.

– Förut handlade det om en datorenhet, nu handlar det om två eller tre enheter, säger Jeff Tripp, teknikstrateg på Intel med fokus på företagsklienter. Han jobbar med att försöka förutspå hur vi jobbar om fem år.

Jenny Englert på Xerox forskar om hur folk arbetar. En tydlig trend är att även de som har egna bås eller rum tillbringar allt mindre tid där. Hon tar sig själv som exempel:

– Jag tillbringar bara ungefär 20 procent av min tid vid mitt skrivbord. När arbetet blir mer mobilt måste tekniken stödja det, säger Jenny Englert.

Chuck Wilsker som är chef för organisationen Telework Coalition ser det som att vi redan är distansarbetare tack vare telefonen, även om vi inte förstår det själva. Han berättar att han frågade 260 åhörare på en konferens om hur många som var distansarbetare och att bara tio procent räckte upp handen.

– När jag sedan frågade hur många som bara arbetade vid sin huvudsakliga arbetsplats och aldrig var ute och reste eller jobbade hemifrån räckte bara två upp handen. Verkligheten är att nästan alla kunskapsarbetare i dag är distansarbetare.

Fakta

Förändringen av arbetsvanor får sig en skjuts av att det finns teknik som underlättar den. Exempel på det är mobila enheter, mobilt bredband med bra prestanda, molntjänster och videokonferenser.