I dag, den 1 juli, träder den omdebatterade kaklagen i kraft. Lagen ställer krav på att det ska krävas aktivt samtycke från användare för att man ska få använda cookies på sidan, men förvirringen är total om vad lagen egentligen innebär.

Som CS tidigare har skrivit finns stora tolkningsproblem med den nya lagen. Å ena sidan står det i lagparagrafen att det krävs samtycke för att få spara webbkakor, även kallat cookies, på en användares dator, vilket i juridiskt mening innebär att användare aktivt måste godkänna varje enskild webbkaka som sidan vill spara. Å andra sidan står det i lagens förarbete, som är en typ av guide för hur man ska tolka lagparagrafen, att det räcker med att ha webbläsaren inställd på att godkänna webbkakor automatiskt, vilket inte räknas som aktivt samtycke. När nu lagen blir verklighet är det därför ännu ingen som vet vad som egentligen gäller.

Osäkerheten till trots måste företag och organisationer förhålla sig till den nya lagen. Annonsörernas branschorganisation, IAB Sverige, jobbar med att ta fram branschrekommendationer för hur man måste använda webbkakor i enlighet med den. Fram till i dag har det endast ställts krav om att informera om webbkakor för att få använda dem. Branschorganisationens nya rekommendationer säger: informera mera.

Med andra ord blir skillnaden inte så stor jämfört med tidigare om man ska tro IAB Sverige. Henrik Nilsson, projektledare och advokat på IAB Sverige, anser att det ska räcka för att följa lagen.

– Skillnaden är att man tydligt måste skylta med informationen. Med det tidigare informationskravet lade många informationen på en undanskymd plats på sidan och det kommer inte räcka nu, säger han.

Rekommendationerna bygger på något som inom juridiken kallas konkludent handlande. Det innebär att om en normal användare gör någonting som den vet får konsekvenser, så räknas det som att den aktivt har godkänt det om den fortsätter. I webbkakssammanhang innebär det att om någon surfar in på en sida och det står klart och tydligt, på ett sätt som inte går att missa, att sidan använder webbkakor och användaren ändå väljer att fortsätta surfa på den så har den alltså gett sitt godkännande att använda webbkakor.

– Vår tolkning är att det räcker för att uppfylla lagkravet, säger Henrik Nilsson.

Enligt honom måste dock informationen uppfylla vissa krav för att det ska fungera.

– Informationen måste verkligen skyltas fram nu och den ska i sin tur leda vidare till information om varför man använder webbkakor och i vilket syfte. Informationen ska ge underlag för ett informerat samtycke, säger han.

Tror du att det skulle hålla i en domstol?
– Vi kan ju såklart inte veta hur en domstol dömer i ett enskilt fall, men vår bedömning är att generellt kommer den rekommendationen som har tagits fram ge en korrekt vägledning. Visar framtida erfarenheter annat får vi justera rekommendationen, säger Henrik Nilsson.

Fakta

IAB Sveriges rekommendationer är inte helt klara än. De beräknas komma ut på måndag den 4 juli. Men Henrik Nilsson ger tre råd för hur man ska följa den nya kaklagen.

  1. Upplys om cookies på en framträdande plats. Den ska inte gå att missa och måste finnas på alla sidor.
  2. "Skyltningen" ska leda till information om varför och i vilket syfte man använder cookies.
  3. Man måste även informera om hur man som användare gör för att inte samtycka till användningen av cookies.

Cookies som är tekniskt nödvändiga för att en funktion ska fungera på sidan är undantagna i lagen och kräver därför inget aktivt samtycke. Det kan till exempel handla om cookies som används för att spara varor i en "varukorg".