Det är University of Nebraska som har fått sig tilldelat 250 000 dollar, cirka 1,6 miljoner kronor, när det tar steget från Notes till Office 365. Pengarna går under benämningen Business Incentive Funds och kan användas till att betala för licenser, support och konsultinsatser. Det är alltså inte frågan om kontanter i handen.

Man kan spekulera kring anledningen till att Microsoft gör så här, förutom för att locka över Noteskunder till de egna tjänsterna. Det ligger nära till hands att tro att det handlar om att få kunder att välja Microsofts tjänster i stället för Googles.

– Sådant här förekommer, men är av goda skäl oftast inte känt. Kunderna kan få för sig att de kan få rejäla rabatter bara de intresserar sig för Googles tjänster, säger analytikern Paul DeGroot på Pica Communications.

Universitetet i Nebraska får en rabatt på minst 33 procent under det första året. Man kommer att betala mindre än en halv miljon dollar, vilket kan jämföras med en kostnad på nästan en miljon dollar per år för den nuvarande lösningen från IBM.

Utan jämförelser av funktionaliteten i IBMs och Microsofts erbjudanden kan man konstatera att Microsofts tjänst hade blivit cirka 25 procent billigare utan rabatter för Nebraskauniversitetet.

Vad händer i Sverige? Kommer Microsoft att erbjuda rabatter för att locka över kunder från IBMs Notes?
– Det är ingen uttalad strategi. Jag tycker att det är okej att stötta stora Noteskunder som vill byta med rabatter på en viss del av konsulttjänsterna, säger Niklas Danell, Microsofts produktchef för Office 365 i Sverige.

Fakta

Redan nu finns det kunder i gång i Sverige med Office 365. Senare i juli kommer den första kunden att uppgradera till Office 365 från Microsofts äldre tjänst Bpos, Business Productivity Online Suite.