– Allt fler har tillgång till nätet, vilket har betytt mycket för frihetskampen i många länder. Men i takt med använder internet framgångsrikt i detta syfte ökar också hotet mot dem, säger Charlotte Petri Gornitzka om den satsning på 30 miljoner kronor som Sida för ökad yttrandefrihet på internet.

Enligt Sidas generaldirektör handlar det både om censur och att man hackar sig in på demokratiaktivisternas hemsidor.

Stödet kommer att kanaliseras genom organisationerna The Tactical Technology Collective, The Tor Project (Tails), Freedom House, Civil Rights Defenders och Meedan. Pengarna ska gå till att stödja aktivister i Mellanöstern/Nordafrika, Asien, Östafrika och Östeuropa.

– Vi kommer ge aktivisterna stöd i teknisk kunskap men även hjälpa företag som arbetar med teknik att i sin tur stötta aktivisterna, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Det är första gången Sida stödjer demokratiaktivister på internet i en direkt satsning, tidigare har internet mer varit en del av olika demokratiseringsprojekt där man bland annat utbildat journalister i ämnet. Men enligt Charlotte Petri Gornitzka kommer vi ser fler liknande Sida-finansierade projekt framöver.

– Sida ska ge stöd till de som jobbar för mänskliga rättigheter och demokrati och sociala medier har blivit en allt viktigare del i det arbetet. Vi kommer att göra ytterligare satsningar på det här området i hösten.

De fem projekt som sammanlagt tilldelas 30 miljoner kronor kommer pågå under ett till tre år. Enligt Sida kommer projekten att följas upp löpande.

Fakta

I år satsar regeringen 150 miljoner på särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet, en satsning som inleddes 2009 för att stärka förändringsaktörer, grupper och organisationer ur det civila samhället som arbetar för demokratisering och yttrandefrihet. Som en del av detta initiativ har regeringen stärkt fokus på frihet på nätet inom biståndet.