Under den pågående rättstvisten mellan Google och Oracle uppgav domaren i fallet att det finns möjlighet att Google kände till att företaget utnyttjade Oracles Javapatent under utvecklingen av Android.

– Det framstår som möjligt att Google kände till att Android gjorde intrång på Oracles patent, men valde att fortsätta utvecklingen av operativsystemet, säger den amerikanska domaren, William Alsup.

Oracle lämnade i augusti förra året in en stämning gentemot Google med anklagelsen att operativsystemet Android bryter mot flera Javapatent som Oracle nu äger efter uppköpet av Sun.

Google har förnekat anklagelserna och hävdar att Android baseras på öppen källkod.

Enligt nya uppgifter framkommer det att Google tidigare kontaktade Sun och förhandlade om att licensiera den Javateknik som används i Android. Google drog sig dock ut ur förhandlingarna då licensavgifterna skulle bli för dyra, men fortsatte att använda tekniken i Android.

Enligt domaren William Alsup visar detta på att Google var medvetet om att den aktuella Javatekniken var patenterad och att Android utnyttjade dessa patent. Enligt Oracle är Google skyldigt att betala upp till 6,1 miljarder dollar i utestående licensavgifter.

En taleskvinna för Google uppger att företaget inte kommenterar pågående domstolsförhandlingar. Nya förhör med de båda parterna är planerade den 21 juli.

IDG News