I januari 2002 startade projektet och den 18 november överlämnades det till Värdepapperscentralens förvaltnings­organisation. Allt enligt tidsplan och kostnadsprognos. Totalt har över tusen personer deltagit.

- Vi har lyckats genom att detaljstyra ekonomi och tidsplaner veckovis. Därför har vi snabbt upptäckt avvikelser och omgående kunnat åtgärda dem, säger Lars-Gunnar Ericsson, vd på konsultföretaget Grandezza och IT-projektledare för VPCs projekt.

Inget onödigt
Inte heller har projektet tillåtit några tillägg på vägen. Projektledningen har ständigt ställt sig frågan om ett tillägg verkligen tillhör projektet.

- Tillhör det inte projektet ska det inte in, säger Lars-Gunnar Ericsson.

Projektet, New Clear, har pågått på Värdepapperscentralen under de senaste två åren och haft en dedicerad projektgrupp på cirka 50 personer. Totalt har drygt 1 000 personer på 48 banker och andra finansföretag varit involverade på ett eller annat sätt.

- När förstudien presenterades var planen att det skulle vara klart till november 2003. Vi lämnade över det till förvaltningsorganisationen den 18 november, säger Bo Grolander, vice vd på Grandezza och huvudprojektledare för New Clear.

Att det blev just den 18 november beror på att Riksbanken, som utgör en nyckelförutsättning för VPCs system, uppgraderade sina system den dagen.

- Hade vi inte varit klara i tid hade vi fått vänta till april nästa år, säger Bo Grolander.

Inte heller spräckte projektet de ekonomiska ramarna. Jämfört med den första prognosen som gjordes efter förstudien överskred projektet budget med cirka 25 procent.

- Jämför man med den prognos som gjordes när kravspecifikationen var klar i december 2002 höll vi oss inom ramarna, säger Bo Grolander.

Fick mandat
Hemligheten bakom det lyckade projektet är att VPCs styrelse gett projektledningen det mandat den behövt för att genomdriva projektet. Projektets styrgrupp har också förankrat projektet hos ledningen på de cirka 50 företag som använder systemet.

Inte heller har projektet tillåtit några utsvävningar i form av nya funktioner som inte är nödvändiga för att uppfylla projektmålet.

Fakta

  • Projektet på VPC har utvecklat ett system som hanterar avvecklingsrutiner på den svenska aktie- och penningmarknaden.
  • Kravställare på systemet är bland andra Riksbanken och affärsbankerna.
  • Projektet har kontinuerligt avrapportertas till Riksbanken och Finansinspektionen.
  • Bland användarföretagen återfinns de svenska bankerna liksom mäklarföretag och fondkommissionärer, inalles cirka 50 företag.
  • I systemet säkerställs deltagarnas betalningskapacitet med hjälp av Riksbankskonton som administreras i VPCs system.
  • Systemet är utvecklat i Cobol och DB2.