Vad gör egentligen att ett it-system blir lönsamt?

Några vanliga svar är att det sparar pengar och/eller ökar intäkterna, förenklar och effektiviserar det dagliga arbetet eller hjälper verksamheten att göra affärer de annars inte hade gjort eller förstått att de kunnat göra. Men hur når vi dit?

För mig finns det ett tydligt kännetecken på ett lönsamt it-system: att systemet gör att användarna blir motiverade att göra ett bättre jobb – och hjälper dem att göra det.

Nyttan uppstår helt enkelt i interaktionen mellan skärm och människa.

Ett system ska låta användaren känna att de har kontrollen, att de bestämmer över systemet – inte systemet över dem. Det ska vara lättbegripligt, intuitivt, roligt, snyggt och låta användarna göra samma sak på flera olika sätt beroende på sammanhanget. Ungefär som alla de program vi möter på fritiden och som är både enkla och roliga att använda, som Facebook, Spotify och Twitter.

Men på arbetsplatsen möts vi i stället av raka motsatsen: styltiga, tråkiga, torra och ofta helt obegripliga system. Behöver det vara så? Var finns expertisen för att bygga verkligt lönsamma it-system? Jo, hos användarna. Men de får nästan aldrig vara med i utvecklingsprojektet. De som avgör om it-systemet blir lönsamt eller inte utesluts när det ska byggas.

Här måste vi utvecklare ta ansvar på flera sätt.

För det första: kämpa för att användarna får vara delaktiga i projekten. Betona för kunden att deras lönsamhet ökar när de får nöjda och effektiva medarbetare.

För det andra: om en kund ändå vägrar lägga tillräcklig kraft på användbarheten måste vi göra det bästa av situationen. Utred själv, ta rollen som rådgivare på allvar och var inte bara en producent av kod.

Nu finns det verktyg som gör att man relativt enkelt kan skapa system som åtminstone är snygga och roliga att använda. Det finns inga ursäkter för att göra styltiga, tråkiga system i dag.

Utvecklare måste helt enkelt våga säga nej nästa gång någon kommer med en skiss och säger: ”Det här är bara ett förslag, gör som du själv vill. Det är inte så noga”.

Jo, det är noga. Det kan vara skillnaden mellan om systemet blir lönsamt eller inte.


Henrik Ebbeskog systemutvecklare, Active Solution