Android-lägret, med bland annat Samsung och HTC i spetsen, skulle randa hösten med nylanseringar och hota Apples grepp om plattor och smarttelefoner. Men Apple har svarat med moteld via domstol, som nu ger effekter. En tysk domstol har efter Apples krav beordrat säljförbud i Europa, för Android-tillverkaren Samsung. Följden av domstolsutslaget är oklart, men Samsung tvingas sannolikt på grund av eventuella likheter i design, dra tillbaka försäljningen av plattan Galaxy Tab 10.1 inom EU.

Amerikanska handelskammaren har i samma veva, efter krav från Apple, börjat utreda patentintrång från Android-leverantören HTC. Samtidigt pressas Google hårt av skadeståndskrav och patentanspråk från Java-lägret av Oracle. Pressen från juridisk håll på mobiloperativsystemet kan skapa oro som äventyrar den långsiktiga utvecklingen för Android.

Ett problem för Android och Google är att operativsystemet bygger på öppen källkod, vilket i vissa fall gör det enklare att stämma. De juridiska motgångarna riskerar att skrämma bort Android-utvecklare, som visserligen lockas av en populär och öppen plattform, men som inte tar onödiga ekonomiska risker.

Google och dess 39 stora tillverkningspartner kan reagera på hotet genom uppgörelser med fienden, eller att göra Android mer slutet. Om Samsung och HTC går med på en uppgörelse, i form av att betala licenskostnader, så får Apple extra tillskott i kassan och höjer konkurrenternas kostnader för att tillverka Android-lurar och plattor.

Google kan också välja att göra Android mer slutet. Att skapa nya, slutna, licenser som skyddar Android från juridiska attacker mot Googles partner. Det scenariot har bland andra öppen källkodsexperten Florian Mueller varit inne på. Det kanske svider, men så länge Android förblir helt öppen källkod, kan Apple och Oracle fortsätta attackera Google och dess Android-partner relativt fritt.