Apples rättstvist mot Samsung, som bland annat avgörs i tysk domstol, ledde nyligen till att domstolen beslutade om säljförbud för Samsungs platta Galaxy Tab 10.1 i Europa. I de handlingar som Apple har lämnat in i tvisten mot Samsung, finns det även referenser till separata klagomål mot Motorolas Xoom-platta.

Det avslöjar patentexperten Florian Mueller, som har granskat Apples stämning av Samsung, uppger IDG News. Där står att Apple även har lämnat in klagomål över designen i Motorola Xoom, som i likhet med Samsung kör operativsystemet Android.

I dagsläget är det oklart om Apple kräver ett åläggande mot Motorola Xoom, exakt liknande det mot Samsung. I likhet med Samsung har även Motorola riktat stämningar mot Apple. Enligt Motorola är Apples krav på åläggande en reaktion på att Motorola riktat anklagelser mot Apple i april, som bland annat avser patentbrott.

"Apple reagerade genom att skicka in sina egna dokument med anklagelser om patentintrång mot Motorola i Tyskland, inklusive påståenden om intrång i patent", uppger Motorola, som anser att Apples krav på ålägganden helt saknar grund. Apple har inte kommenterat Motorolas påståenden.