De nya uppgifterna kastar nya skuggor över internetfenomenet Groupon, som har exploderat i popularitet och sysslar med olika typer av rabatt- och kunderbjudanden på nätet. Företaget fick många att höja på ögonbrynen när företaget i juni ansökte om en börsnotering. Kritikerna ansåg bland annat att Groupon inte redovisade sina kostnader korrekt och många talade om att kupongsajten gjorde förluster.

När Groupon ansökte om börsnotering i juni, uppgav företaget att det gjorde en operativ vinst vinst på 60 miljoner dollar 2010 och 81 miljoner dollar under första kvartalet i år. I den inlaga som lämnades in till finansinspektionen har företaget "upptäckt" kostnader på 345 miljoner dollar för marknadsföring online.

I den senaste inlagan uppger sig Groupon ha gjort en operativ förlust på 420 miljoner dollar för hela förra året och på 117 miljoner dollar under första kvartalet i år.

Enligt amerikanska analytikerfirman Privco, som är specialiserat på privatägda företag, kommer nya uppgifterna troligen att påverka villkoren för Groupons börsinstroduktion. Men Prico tror inte att börslansteringen kommer att försenas eller ställas in. Zeus Kerravala, som är analytiker på Yankee Group, tror inte att Groupon har gjort ett medvetet fel för att höja förväntningarna, utan att det handlar om ett sannolikt misstag från företagets sida.