Apple och dess advokater kan ha lagt fram bilder till en domstol i Düsseldorf som sannolikt inte stämmer med hur plattorna ser ut i verkligheten. Bildbevis som lades fram av Apple om likheterna mellan Ipad 2 och Samsungs Galaxy Tab 10.1 bygger i sådana fall på felaktiga bilder, uppger holländska IDG-publikationen Webwereld.nl.

Förra veckan beordrade tysk domstol fram ett försäljningsförbud mot Galaxy Tab 10.1 i hela Europa, utom i Holland, där en separat och större rättstvist mellan företagen pågår. Åtminstone en av bilderna av Galaxy Tab 10.1, som Apple lade fram som bevis i den tyska rättegången, är felaktig, av misstag eller så är den på något sätt manipulerad.

En av bildbevisen som Apple lade fram visar två bilder. En Ipad 2 och en Galaxy Tab 10.1, tillsammans med Apples påstående att de två produkterna förefaller "praktiskt taget lika".

Men, bilden som Apple har lagt fram av Galaxy Tab stämmer inte med hur Galaxy Tab 10.1, ser ut i verkligheten, uppger Webwereld. Enligt sajten har fortsatta analyser bekräftat avslöjandet, där bilderna uppges vara beskurna eller ha en felaktig storleksåtergivning.

Enligt juristen Arnout Groen, upphovrsättsspecialist på holländska Klos Morel Vos & Schaap, har Apple och dess juridiska företrädare sannolikt gjort en blunder.
– Ett sådant misstag i ett rättsfall som handlar om design kan knappast vara en slump, säger han.

Han tror inte att det kommer att påverka rättegången i stort, men anser att en reprimand från domaren borde vara på sin plats. Detta eftersom företag i den här typen av rättegångar enligt lagen måste lägga fram kompletta och sanningsenliga bevis till domaren.

Enligt patentexperten och källkodsförespråkaren Florian Müller, kan dock ett felaktigt bildbevis få "avsevärda konsekvenser" för rättegången, om skillnaden mellan Apples klagomål och de faktiska produkternas utformning är så stor att den påverkar utgången av rättsfallet.

Han tvivlar på att Apple medvetet har lämnat felaktiga bilder, utan tror att bilderna som lämnats till tysk domstol avser prototyper som fanns innan modellerna släpptes. Sådana bilder ska ha cirkulerat tidigare under rättegången.

Webwereld har konfronterat Apple med sina avslöjanden, men företaget har avstått från kommentarer. Samma sak gäller Samsung, som hänvisar till pågående rättstvist.

IDG News