För drygt två veckor sedan godkände en domare i rättegången mellan Google och Oracle att ett internt e-postmeddelande från Google får användas som bevismaterial. E-postmeddelandet visar att Google var medvetet om att företaget behövde en Javalicens för Android från Oracle.

E-postmeddelandet skrevs av Tim Lindholm på Google och löd enligt följande:

– Larry och Sergey bad oss undersöka vilka alternativ som finns för Java vilket kan användas i Android. Vi har tittat på över hundra olika lösningar och samtliga suger. Vår slutsats är att vi måsta förhandla fram ett licensavtal för Java, skrev Googles Tim Lindholm i utkastet av e-postmeddelandet.

Google har sedan tidigare försökt få e-postmeddelandet ogiltigförklarat som bevismaterial på grunden att det bör klassas som konfidentiellt. Eftersom e-postmeddelandet aldrig skickades utan endast sparades som ett utkast utan mottagare anser domaren i fallet att det inte kan anses vara konfidentiellt.

I går försökte Google än en gång få e-postmeddelandet ogiltigförklarat i en begäran till domstolen. I gårdagens begäran hävdar Google att mejlet var tänkt att skickas till en av företagets advokater och kan därför inte visas inför en jury.

Rättstvisten mellan de båda företagen påbörjades förra året då Oracle stämde Google för att olovligt använt delar av Oracles Javateknik i Android. Enligt Oracle förde företagen samtal om att licensiera tekniken, men Google drog sig ur förhandlingarna och använde Oracles teknik utan ett licensavtal.

En juryrättegång är planerad den 31 oktober.

IDG News