Tata Consultancy Service, Cognizant, Infosys. Det är de tre outsourcingleverantörer som får högst kundnöjdhet bland nordiska kunder, visar KPMGs årliga mätning som nu genomförts för femte året i rad. Och det är inte, som man lätt kan tro, främst priserna som sätter de indiska bolagen i förarsätet.

– Indierna konkurrerar inte bara med pris, alla leverantörer har lågkostnadsalternativ i dag. Istället har de som nya på marknaden blivit bättre på att bygga nära relationer med sina kunder, och jobbar också mer långsiktigt, säger Carl-Henrik Hallström, ansvarig för sourcingrådgivning på KPMG.

Lägst betyg har EDB Ergogroup, något som enligt Carl-Henrik Hallström kan vara en konsekvens av för mycket internfokus efter sammanslagningen av de båda bolagen.

– Det ser inte bra ut, det är många saker de måste rätta till.

Sett enbart på den svenska marknaden är Volvo IT årets raket. Göteborgarna placerar sig på en andraplats på den svenska listan.

– Att indierna skulle ligga i topp förstod vi, men att Volvo IT skulle ha näst bäst nöjdhet i Sverige är oväntat och kul, säger Carl-Henrik Hallström.

Outsourcingkundernas drivkrafter är föga förvånande kostnadsbesparingar, tillgång till kompetens och kvalitetsförbättringar. Överlag är de nordiska kunderna mycket nöjda med sina outsourcingkontrakt: 87 procent är nöjda med sina leverantörer, en ökning från 84 procent i fjol. 49 procent svarar att de planerar att outsourca mer.

Studien omfattar 300 företag och organisationer som outsourcat it-tjänster. Kontrakten som ingår i studien motsvarar drygt tre fjärdedelar av de omkring fem miljarder euro som KPMG beräknar den nordiska outsourcingmarknaden till. En marknad som väntas växa med mellan tre och fem procent i år.

– Jämfört med övriga Europa växer den nordiska marknaden snabbast procentuellt sett, säger Carl-Henrik Hallström.

Han är övertygad om att de indiska bolagen kommer att fortsätta ta marknadsandelar. Av studiens resultat framgår att det är främst inom applikationsutveckling och -förvaltning som indierna hittills lagt sitt krut, medan bara en indisk leverantör, HCL, märks på infrastrukturområdet. Men i flera andra europeiska länder erbjuder flera indiska bolag även infrastrukturtjänster i hög grad, något som lär sprida sig till Norden och Sverige.

En eftersatt sektor är fortsatt den offentliga. Jämfört med exempelvis Storbritannien - som ligger längst fram i Europa inom outsourcing av offentlig it - väljer svenska myndigheter och kommuner fortfarande att hellre lägga ut kärnverksamheten och behålla administrationen i egen regi. Bara 20 av de 300 svarande organisationerna i studien är myndigheter.

– Men mycket kommer att ske nästa år, det finns nya statliga initiativ på området, som Kammarkollegiets ramavtal.

Fakta

 1. TCS, 79%
 2. Cognizant, 76%
 3. Infosys, 75%
 4. Accenture, 74%
 5. Fujitsu, 74%
 6. TDC Dotcom, 73%
 7. Atea, 73%
 8. Volvo IT, 73%
 9. Teliasonera, 72%
 10. KMD, 70%
 11. HCL, 70%
 12. Verizon, 69%
 13. Capgemini, 68%
 14. Siemens, 68%
 15. Logica, 67%
 16. Tieto, 66%
 17. Telenor, 66%
 18. IBM, 65%
 19. Infocare, 65%
 20. Steria, 65%
 21. HP, 62%
 22. CSC, 56%
 23. EDB Ergogroup, 53%

Procenttalet anger kundnöjdhet på en skala mellan 0 och 100. För att en leverantör ska kunna vara med i studien krävs att minst åtta av dess kunder svarar och att kontrakten är på minst 1 miljon dollar per år.