Html5 gör det enklare att utveckla många typer av webbapplikationer, även om alla löften om prestanda som matchar feta klientprogram inte har infriats. I vissa fall finns det till och med skäl att undvika html5, skriver IDG News. Här följer beskrivningar av fem problemområden.

1. Svårare med säkerhet
Eftersom html5-applikationer körs lokalt på klienten blir det enklare för illasinnade att undersöka programkoden och hitta säkerhetshål. Det öppnar också möjligheten att manipulera program som körs, till exempel att ändra värden på variabler.

2. Brister för lokal datalagring
De inbyggda databasmöjligheterna i webbläsaren gör det enklare att mellanlagra data på användarens dator, men funktionaliteten är inte i närheten av traditionella databaser. Det går till exempel inte att flytta data till andra datorer, säkerhetskopiera data eller använda data i andra program på ett enkelt sätt.

3. Svårt att synka
Lokal datalagring gör det enklare att skapa applikationer som kan köras offline, men det är svårt att synkronisera data när användaren ansluter sig igen. Speciellt svårt blir det om användaren jobbar på flera olika klientenheter.

4. Dålig prioritering
Web workers är en lösning för att bryta ut Javascriptkod och köra den fristående, vilket lämpar sig för resurskrävande uppgifter. Man slipper problemet med att en funktion försätter en hel webbapplikation i vänteläge. Men det går inte att prioritera körningen av web worker-program. Dessutom är det oklart vad web workers innebär säkerhetsmässigt.

5. Bristande kompatibilitet
Än så länge finns det många skillnader mellan hur olika leverantörer av webbläsare har infört html5. Det innebär att en applikation som fungerar i en webbläsare långt i från alltid fungerar i andra. Att leverantörerna utnyttjar hårdvara på olika sätt, till exempel för grafik, gör det svårare för utvecklare att garantera acceptabla prestanda för flera olika webbläsare.

Fakta

Html5 innebär i många fall att det går att skriva webbapplikationer med språket Javascript. Exempel på funktionalitet är grafik, databaser och avancerade formulär.