Sommaren har varit tuff för Google och företagets Androidpartner. Förutom den sedan länge pågående rättstvisten med Oracle har även konkurrenter som Apple och Microsoft attackerat leverantörer av Androidenheter.

Rättstvisterna kan delas in i tre grupper. För det första hävdar Oracle att språket och programmiljön Java används på ett otillåtet sätt i Android.

För det andra har Apple stämt Samsung, som säljer telefoner och pekplattor med Android, för att ha kopierat designen från Ipad i sin Galaxy Tab 10.1.

Apple har lyckats stoppa försäljningen av Samsungs Androidplatta i Tyskland med ett domstolsbeslut.

– Nu ligger pressen på Samsung att hitta på något. Man kan vara helt säker på att företagets jurister dammsuger elektronikvärlden efter äldre liknande produkter, säger Peter Kenamets, jurist och partner på Awapatent i Göteborg.

Om Samsung lyckas visa att det fanns designmässigt liknande produkter innan Apple designskyddade Ipad försvagas Apples ställning i tvisten.

Det tredje tvisteområdet är att leverantörer av Androidenheter ansätts av både Apple och Microsoft för olika påstådda patentintrång. Det senare har lett till att Microsoft tecknat licensavtal med flera av leverantörerna. Enligt uppgift betalar till exempel HTC fem dollar för varje såld Androidtelefon i licensavgift till Microsoft. HTC har dessutom anklagats av Apple för påstådda patentintrång.

Det är alltså en mångfasetterad juridisk kamp som Google och dess partner har hamnat i.

– Microsoft och Oracle bryr sig bara om licensavgifter, som kommer att göra Androidprodukter dyrare. Apple vill även säkerställa exklusivitet för Iphone och Ipad, säger den tyske patentexperten Florian Müller.

Mot den beskrivna bakgrunden är det uppenbart att Google tänker använda de närmare 25 000 patent som man får med köpet av Motorola för att stävja hoten.

Dels kan företaget använda Motorolapatent för motstämningar, dels kan det använda dem som komponenter i uppgörelser med företag som Apple. Byteshandel med rätter att använda patent, helt enkelt.

Frågan är hur långt Moto-rolapatenten räcker. I fallet Oracle verkar det inte som om de räcker särskilt långt alls. För det första gäller merparten av de patenten säkerligen områden som inte är intressanta för Oracle. För det andra kommer knappast Googles köp av Motorola att hinna bli klart innan rättegången angående Java på Android kommer i gång.

Därför ska Googles köp av Motorola ses som en långsiktig satsning.

Så här långt ser Microsoft ut som den största vinnaren i sammandrabbningarna. Det återstår att se om den bilden kvarstår när krutröken har lagt sig.

Fakta

 Det här har Oracle:

  • Rättigheterna till Java och därigenom möjligheten att diktera villkoren för användningen av språket och programmiljön i mobiler och pekplattor.
  • Patent för lösningar som används i Java.
  • Intern kor-respondens från Google som visar att företagets ledning var medveten om att man behöver betala licensavgifter för att använda Java.

  • Det faktum att begreppet Java används i dagligt tal för att beskriva utvecklingsmiljön på Android, även om Google hävdar att det egentligen inte är fråga om Java.

Det här har Apple:

  • Designen för Ipad är skyddad. Det innebär att andra företag inte får sälja produkter som är för lika. Om så är fallet får i sista hand avgöras i en domstol.
  • Patent som rör användargränssnitt i mobiltelefoner och pekplattor, till exempel rörande touchteknik.

  • Att Apple har vunnit den första ronden i striden om designen för Samsungs pekplatta innebär att det nu faller på Samsung att motbevisa att bolaget kopierat Apples design.

  • Apple har ett försprång både vad gäller hur länge företagets produkter funnits på marknaden och hur mycket innehåll det finns för dem. Varje försening för konkurrenterna gör att Apple får tid att utöka försprånget. Så även om Apple förlorar en tvist i slutändan kan det visa sig vara värt att driva den.