Framtiden för Android är oviss. Det som är mest allvarligt för Googles del är att det handlar om så många och så olikartade rättstvister. Det blir mycket svårt för Google och dess allierade att bekämpa alla hoten på en gång.

Om Google tvingas till ekonomiska eftergifter i någon tvist minskar knappast intensiteten i företagets juridiska problem. Tvärtom, då kan man räkna med att allehanda lycksökare tar chansen att stämma Google. Det minst dåliga scenariot blir att företaget får lägga pengar och energi som skulle behövas på andra håll på att vinna rättstvister. Det sämsta vore om Google förlorar rättstvister.

Vad har Google för plan B? Företaget har helt säkert flera sådana, varav en är det köp som ska genomföras av Motorolas mobildel. Det innebär tillgång till patent som kan användas som slagträ i juridiska tvister.

En annan alternativ plan är att dumpa Java i Android. Flera utvecklare som jag pratat med är positiva till det. De anser att framtiden ändå ligger i skriptspråk och webbaserade lösningar. Det må vara hänt, men det skulle innebära att Androidlägrets arbete med att matcha apputbudet för Iphone och Ipad försenas rejält, vilket skulle vara en katastrof. Android kan säkert ta många smällar, men att misslyckas med appar är inte en av dem.

På ett mer ideologiskt plan kan man fråga sig om det till exempel är rimligt att Apple ska ha ensamrätt på hur pekplattor får se ut. För en lekman känns det befängt, men för en jurist är det inte lika enkelt att avgöra.

Det enda som är helt säkert i den här soppan är att vi får se fler rättstvister inom it-världen framöver och att intellektuella rättigheter till tekniska lösningar blir allt viktigare.

Välkommen till en skön ny värld.

Fakta

Google betalar 12,5 miljarder dollar, vilket motsvarar drygt 80 miljarder kronor, för Motorola Mobility.

Budet innebär en överkurs på aktien på 63 procent jämfört med slutkursen i fredags.

Motorola Mobility gjorde en förlust på 56 miljoner dollar, knappt 360 miljoner kronor, det senaste kvartalet.

I början av året hade Motorola Mobilitys division Mobile Devices 14 600 beviljade patent och 7 000 under behandling. Lägg till det knappt 3 000 patent för divisionen Home.