Det är inte lätt att vara leverantör av webbläsare, fråga bara folk på Mozilla. När organisationen meddelade planer på att ta bort versionsnumret från Omrutan blev reaktionen stark i form av hundratals inlägg i ett diskussionsforum. De flesta inläggen är negativa till beslutet.

Signaturen EnviroChems inlägg är ett exempel på hur det kan låta, här översatt till svenska: ”Att ta bort versionsnumret från Omrutan är ett av de mest korkade förslagen för Firefox under ett år fyllt av korkade beslut om Firefox”.

Mozillas argument för att inte visa versionsnumret är att man vill röra sig mot ett mer ”webblikt” förhållningssätt, vilket ska innebära att versionsnumret inte är viktigt. Mozillas representanter påpekar dock att det fortfarande går att hitta versionsnumret, via kommandot Felsökningsinformation på Hjälpmenyn.